Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 25 August, 2023
Center For Americam Studies
Zostań stażyst(k)ą w Center for American Studies!

OBSZARY STAŻU
👉Social media marketing
👉Copywriting i content creation
👉Kontakt z partnerami z USA
👉Market research
👉Czynności administracyjne
👉Tłumaczenia

KORZYŚCI
✅Darmowy udział w szkoleniach i konferencjach
✅Możliwość zaliczenia praktyk studenckich
✅Punkty do stypendium
✅Możliwość przedłużenia współpracy w ramach umowy-zlecenia

WYMAGANIA
󾓦Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
🏃Dyspozycyjność przez minimum 20 godzin w tygodniu
💻Sprawny komputer i połączenie z internetem (staż jest w 100% zdalny)
✒️Zgłoszenie wraz z CV i klauzulą RODO prosimy przesłać na adres: hr@cfasofficial.com

Become an intern at the Center for American Studies!

AREAS OF INTERNSHIP
👉Social media marketing
👉Copywriting and content creation
👉Contact with U.S. partners
👉Market research
👉Administrative activities
👉Translations

BENEFITS
✅Free participation in training courses and conferences
✅Opportunity to receive credit for student internships
✅Points towards a scholarship
✅Opportunity to extend cooperation under a contract of mandate

REQUIREMENTS
󾓦Knowledge of English on a basic level
🏃Availability for a minimum of 12-20 hours per week
💻A working computer and internet connection (the internship is 100% remote)
✒️Please send your application along with your CV and GDPR clause to: hr@cfasofficial.com

Position Type
Internship
Languages
Polish - polski
Contract type
Part-time
Location
Remote
Center For Americam Studies
.
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead