We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 25 August, 2023
Center For Americam Studies
Zostań stażyst(k)ą w Center for American Studies!

OBSZARY STAŻU
👉Social media marketing
👉Copywriting i content creation
👉Kontakt z partnerami z USA
👉Market research
👉Czynności administracyjne
👉Tłumaczenia

KORZYŚCI
✅Darmowy udział w szkoleniach i konferencjach
✅Możliwość zaliczenia praktyk studenckich
✅Punkty do stypendium
✅Możliwość przedłużenia współpracy w ramach umowy-zlecenia

WYMAGANIA
󾓦Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
🏃Dyspozycyjność przez minimum 20 godzin w tygodniu
💻Sprawny komputer i połączenie z internetem (staż jest w 100% zdalny)
✒️Zgłoszenie wraz z CV i klauzulą RODO prosimy przesłać na adres: hr@cfasofficial.com

Become an intern at the Center for American Studies!

AREAS OF INTERNSHIP
👉Social media marketing
👉Copywriting and content creation
👉Contact with U.S. partners
👉Market research
👉Administrative activities
👉Translations

BENEFITS
✅Free participation in training courses and conferences
✅Opportunity to receive credit for student internships
✅Points towards a scholarship
✅Opportunity to extend cooperation under a contract of mandate

REQUIREMENTS
󾓦Knowledge of English on a basic level
🏃Availability for a minimum of 12-20 hours per week
💻A working computer and internet connection (the internship is 100% remote)
✒️Please send your application along with your CV and GDPR clause to: hr@cfasofficial.com

Position Type
Internship
Languages
Polish - polski
Contract type
Part-time
Location
Remote
Center For Americam Studies
.
Similar jobs
Added 21 November, 2023
Coopernicus
Innovations Academy: From Science to Startup
Warszawa
Lead
Added 21 November, 2023
Coopernicus
Innovations Academy: From Science to Startup
Warszawa
Lead
Added 31 October, 2023
Coopernicus
EMBO- Scientific Exchange Grants
International
Internship