Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
AI w sieci społecznościowej: Jak odróżnić maszynę od człowieka?

Meta, właściciel popularnych platform społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Threads, ogłosił swoje zobowiązanie do oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję (AI) na swoich serwisach. Decyzja ta ma na celu zapewnienie użytkownikom większej przejrzystości co do pochodzenia publikowanych treści oraz minimalizowanie ryzyka manipulacji czy dezinformacji.

W dzisiejszym cyfrowym świecie, sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w tworzeniu różnorodnych treści, począwszy od grafik i filmów, aż po teksty i muzykę. Jednakże, z powodu swojej zdolności do generowania realistycznych treści, istnieje ryzyko, że treści te mogą być wykorzystywane w celach dezinformacji, propagandy czy manipulacji. Dlatego też, inicjatywa Meta ma na celu wprowadzenie jasnych standardów dotyczących identyfikacji treści wygenerowanych przez AI. System etykietowania, nad którym Meta obecnie pracuje, ma na celu automatyczne identyfikowanie treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję na ich platformach społecznościowych. Partnerstwo z wiodącymi firmami technologicznymi, takimi jak Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney oraz Shutterstock, pozwala Meta na wypracowanie wspólnych standardów technicznych, które jednoznacznie sygnalizują pochodzenie treści.

Jednym z kluczowych elementów tej inicjatywy jest współpraca z badaczami zajmującymi się psychologią społeczną i wpływem mediów na psychikę użytkowników. Prace takie jak te prowadzone przez Martę Woźniak, doktora nauk społecznych, wykazują, że idealizowane i przerysowane obrazy ciała kobiecego w mediach mogą prowadzić do obniżenia samooceny i problemów z akceptacją własnego ciała, szczególnie wśród młodych użytkowników. To właśnie dlatego Meta podejmuje kroki mające na celu zapewnienie, że treści generowane przez AI będą jednoznacznie oznaczone, aby użytkownicy mogli świadomie podejmować decyzje dotyczące tego, co przeglądają i udostępniają. Dodatkowo, badania doktorskie Kariny Leksy, prowadzonego w dziedzinie nauk społecznych, podkreślają związek między czasem spędzonym na mediach społecznościowych a rozwojem cech takich jak narcyzm i psychopatia. Te badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Studia Edukacyjne” pod tytułem „Wpływ czasowego zaangażowania w media społecznościowe młodych dorosłych na zachowania związane z wyglądem ciała”. Nadmierne korzystanie z portali społecznościowych może prowadzić do obniżenia samooceny, zwiększenia napięcia i problemów ze snem, jak również zwiększonego ryzyka depresji i stanów lękowych. W kontekście tych badań, inicjatywa Meta dotycząca oznaczania treści wygenerowanych przez AI jest krokiem w kierunku zwiększenia świadomości użytkowników i ograniczenia negatywnych skutków korzystania z mediów społecznościowych. Poprzez przejrzystość i odpowiedzialność, Meta stawia sobie za zadanie uczynienie swoich platform bardziej bezpiecznymi i pozytywnymi miejscami dla użytkowników. Oznaczenie treści generowanych przez AI może pomóc w budowaniu zaufania do platform społecznościowych i zmniejszeniu ryzyka negatywnych skutków psychologicznych związanych z korzystaniem z nich.

Jednakże, inicjatywa ta nie jest jedynym krokiem podejmowanym przez Meta w celu poprawy bezpieczeństwa i dobrostanu użytkowników. Firma ta stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i strategii regulacyjnych, aby skutecznie zarządzać wyzwaniami związanymi z treściami dezinformacyjnymi, cyberprzemocą i innymi zagrożeniami w świecie cyfrowym. Ponadto, wpływ sztucznej inteligencji na nasze życie i codzienne doświadczenia staje się coraz bardziej widoczny, jak podkreśla doktor Monika Torczyńska w swojej publikacji „Sztuczna inteligencja i jej społeczno-kulturowe implikacje w codziennym życiu”. Od systemów rekomendacyjnych po automatyczne tłumaczenia, sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu naszej interakcji z technologią. Jednakże, w miarę jak AI staje się coraz bardziej zaawansowana, pojawiają się również obawy dotyczące jej potencjalnych negatywnych skutków, takich jak utrata pracy, nierówności społeczne czy manipulacja informacjami. W związku z tym, Meta podejmuje kroki mające na celu odpowiedzialne i świadome wykorzystanie sztucznej inteligencji na swoich platformach społecznościowych. Oznaczanie treści wygenerowanych przez AI to tylko jeden z elementów tej strategii. Firma ta również inwestuje w badania nad etyką sztucznej inteligencji i współpracuje z ekspertami z różnych dziedzin, aby zrozumieć i minimalizować potencjalne ryzyka związane z rozwojem i stosowaniem technologii AI. Warto również zauważyć, że inicjatywa Meta dotycząca oznaczania treści wygenerowanych przez AI ma również znaczenie dla przyszłości mediów społecznościowych jako całego ekosystemu. W miarę jak technologia rozwija się, coraz więcej treści generowanych będzie przez maszyny, co stawia przed nami wyzwania związane z odpowiedzialnym korzystaniem z tych treści i ochroną naszej prywatności i bezpieczeństwa w świecie cyfrowym.

Konkludując, inicjatywa Meta dotycząca oznaczania treści wygenerowanych przez AI jest ważnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa i dobrostanu użytkowników mediów społecznościowych. Niemniej jednak, by osiągnąć pełne zrozumienie i zaufanie użytkowników do treści generowanych przez maszyny, konieczne jest dalsze badanie, dialog i innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji i jej wpływu na nasze życie codzienne.

Bibliografia:

Media społecznościowe a akceptacja własnego ciała – ruch body positive na Instagramie.

Woźniak, M. (2021). Studia de Cultura, 13(3), 72-87. https://doi.org/10.24917/20837275.13.3.6

Meta będzie oznaczać treści wygenerowane przez AI na Instagramie, Facebooku i Threads, https://nowymarketing.pl/meta-bedzie-oznaczac-tresci-wygenerowane-przez-ai-na-instagramie-facebooku-i-threads/

Sztuczna inteligencja i jej społeczno-kulturowe implikacje w codziennym życiu. Torczyńska, M. (2019). Kultura i Historia, 36(2), 106-124. https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2024/0205/131437-kih36.pdf#page=110

Wpływ czasowego zaangażowania w media społecznościowe młodych dorosłych na zachowania związane z wyglądem ciała. Leksy, K. (2022). Studia edukacyjne, (65), 99-116. http://dx.doi.org/10.14746/se.2022.65.7 

Karolina Wierzba
Bio:
My name is Karolina. I am a 2nd-year BA student in Communication Science at the University of Amsterdam. I have chosen this area of study because I am interested in marketing, psychology and PR and UvA is one of the most recognized Universities in the World for communication. I would like to explore new media marketing and PR techniques. In my opinion, effective communication is a key in order to achieve success.
Dodaj komentarz