Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Cyfryzacja i Medtech. Jak innowacje w technologii zmieniają oblicze opieki zdrowotnej w Polsce?

12 maja w centrum konferencyjnym The Tides w Warszawie, odbyła się V Edycja Our Future Forum, skupiająca młodych uczestników z całej Polski.  Tytuł jednego z paneli dyskusyjnych brzmiał: Cyfryzacja i Medtech. Jak innowacje w technologii zmieniają oblicze opieki zdrowotnej w Polsce? Dyskusję moderował Michał Czarnuch, Partner w Kancelarii DZP. Prelegentami byli natomiast Minister Zdrowa Adam Niedzielski,  doktor habilitowany Radosław Sierpiński – Prezes Agencji Badań Medycznych,  Andrzej Jaworski – Prezes Zarządu PZU Zdrowie, Łukasz Krauze – Chief IT Officer Medicover, Alina Pszczółkowska – Wiceprezes Zarządu – AstraZeneca, Profesor Maciej Małecki – Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych i Diabetologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. 

Na samym początku Pan Michał Czarnuch zaznaczył, że technologia zmienia nasze życie we wszystkich aspektach, nie omijając także medycyny, po czym płynnie przeszedł do swojego pierwszego pytania – jak cyfryzacja wpływa na funkcjonowanie służby zdrowia w naszym państwie. Jako pierwszy zabrał głos Pan Minister Adam Niedzielski. Podziękował młodym ludziom za obecność na konferencji i zaangażowanie w działalność społeczną, a następnie nawiązał do tematu cyfryzacji w medycynie. Wspomniał, że w perspektywie kilku najbliższych lat czeka nas permanentny kryzys kadrowy w sektorze ochrony zdrowia, co w połączeniu ze zjawiskiem starzenia się polskiego społeczeństwa sprawia, że zapotrzebowanie na usługi medyczne tylko wzrośnie. Zaznaczył, że jedną z głównych odpowiedzi na to, żeby system zdrowotny był zrównoważony jest właśnie technologia, która nie jest już fanaberią nielicznych, lecz przyszłością każdego z nas. „Już dzisiaj ponad 17 milionów ludzi w Polsce korzysta z internetowego portalu pacjenta, to prawie połowa naszej populacji. Technologia to realnie dodana wartość, która pozwala bilansować nasz system.” – podkreślił Adam Niedzielski. 

Jako drugi głos zabrał dr hab. Radosław Sierpiński, który starał się udzielić odpowiedzi na pytanie w jaki sposób Agencja Badań Medycznych wspiera innowacyjność w medycynie. Zaznaczył, że reprezentowana przez niego organizacja to ogromny hub innowacyjny, który dostarcza ogromną ilość nowoczesnych rozwiązań. Wspomniał, że nawet jego 99-letni dziadek korzysta z internetowego portalu pacjenta i nie używa już tradycyjnych papierowych recept – to tylko pokazuje jaki postęp już uczyniliśmy. W ciągu ostatnich czterech lat Agencja Badań Medycznych zainwestowała ponad dwa miliardy złotych w nowoczesne i innowacyjne projekty – między innymi w szczepionki oparte na mRNA oraz wczesne systemy diagnozowania chorób z użycie sztucznej inteligencji. Na koniec zasygnalizował, że zdecydowanie należy zwrócić uwagę na rozwój medycyny spersonalizowanej, bo w przyszłości terapia będzie dostosowana do potrzeb pacjenta w jeszcze większym stopniu niż obecnie.

Alina Pszczółkowska opowiedziała o procesie testowania i udostępniania leków dla szerokiego grona pacjentów na przykładzie szczepionki stworzonej przez firmę  Astrazeneca. Podkreśliła, że technologia musi iść w parze ze wsparciem dla pacjenta, bo same nowoczesne rozwiązania to za mało. Podobnie jak Radosław Sierpiński wspomniała o ogromnym znaczeniu medycyny spersonalizowanej. Na koniec zaprosiła uczestników wydarzenia do zainteresowania się projektem Astrazeneca Forum, w ramach którego zorganizowana zostanie seria debat na temat przyszłości medycyny.

Andrzej Jaworski skupił się na działalności reprezentowanej przez niego spółki Skarbu Państwa – PZU Zdrowie. Opowiedział o projekcie badań telemedycznych zainicjowanym przez PZU Zdrowie jeszcze przed pandemią, który z perspektywy czasu okazał się strzałem w dziesiątkę. Powiedział, że sztuczna inteligencja umożliwi skrócenie i uproszczenie pracy lekarzy, dzięki czemu będą oni mogli skupić swoją uwagę na istotniejszych kwestiach. „Byliśmy pierwszą firma medyczną, która podpisując umowę z firmą z Kanady, sprowadziła do Polski symulatory medyczne, które trafiły później na polskie uniwersytety” – pochwalił się Andrzej Jaworski. 

Łukasz Krauze przedstawił perspektywę sektora IT na rozwój nowych technologii w medycynie. Zaczął od przybliżenia ogromnych zasług robota Da Vinci, który znacznie precyzyjniej niż najlepsi lekarze na świecie potrafi przeprowadzić skomplikowane operacje chirurgiczne. Nie oznacza to, że lekarze staną się bezrobotni – wciąż muszą oni nadzorować pracę takowego robota. Następnie wspomniał o perspektywach rozwoju tak zwanej rozszerzonej rzeczywistości (VR – Virtual Reality), która może zostać wykorzystana do poprawy dobrostanu psychicznego pacjentów. 

Maciej Małecki jako przedstawiciel świata akademickiego oraz Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Metabolicznych i Diabetologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie opowiedział uczestnikom wydarzenia jak wszystkie wspomniane wcześniej technologie są wykorzystywane w praktyce. Wspomniał o zastosowaniu pomp insulinowych dostarczających pacjentom chorym na cukrzycę odpowiedniej ilości glukozy potrzebnej do przeżycia. „W ostatnich latach znacznie został poszerzony dostęp pacjentów do nowoczesnych technologii. W przypadku osób z cukrzycą typu pierwszego oraz drugiego jest to około pół miliona osób.” – zwrócił uwagę profesor Małecki. 

Drugie pytanie Pana Michała Czarnucha dotyczyło prognoz na temat przyszłego rozwoju nowoczesnych technologii w medycynie oraz rad na przyszłość dla młodych ludzi, chcących kształcić się w tym zakresie. Ponownie jako pierwszy głos zabrał Pan Minister Adam Niedzielski. Zaznaczył, że sektor medyczny jest dobrym miejscem do budowania własnej przyszłości, ponieważ zapewnia stabilność, wysokie dochody oraz prestiż społeczny. Stwierdził, że obecne zmiany zachodzące w świecie medycznym to rewolucja. Na koniec wyróżnił trzy główne obszary, na które należy zwrócić uwagę w najbliższej przyszłości: teleopiekę, robotykę oraz wykorzystanie danych za pośrednictwem sztucznej inteligencji.

Radosław Sierpiński zachęcał uczestników konferencji do „robienia nauki”, ponieważ jak uznał, jest to dziedzina apolityczna, która łączy a nie dzieli. Zaprosił również młodych ludzi do współpracy w ramach Agencji Badań Medycznych.

Łukasz Krauze podkreślił znaczenie dialogu i zalecał młodym ludziom otwarcie się na nowe doświadczenia. Wspominał jak sam mając 17 lat uczył się analizy statystycznej oraz podstaw sztucznej inteligencji. Wtedy ta wiedza wydawała mu się mało przydatna, ale dzisiaj te długie godziny, które poświęcił na swoją edukację procentują i to właśnie swojemu zaangażowaniu w czasach nastoletnich zawdzięcza swój dzisiejszy sukces.

Alina Pszczółkowska odniosła się to kwestie danych zbieranych przez firmy MedTech. Otwierają one ogromną ilość możliwości i są potężnym narzędziem, które można wykorzystać w bardzo pozytywny sposób – podsumowała.

Andrzej Jaworski powiedział, że PZU Zdrowie jest miejscem otwartym dla informatyków, wynalazców oraz pasjonatów, jednym słowem wszystkich ludzi chcących zmieniać polską służbę zdrowia, a następnie zachęcił uczestników konferencji do kształcenia się w kierunku medycznym.

Maciej Małecki wyróżnił trzy kluczowe propozycje, które jego zdaniem powinny zostać wdrożone jak najszybciej w polskiej służbie zdrowia Po pierwsze poszerzenie dostępu do nowoczesnych technologii. Po drugie wzrost oferty rozwiązań w zakresie innowacyjnych wynalazków. Wreszcie po trzecie usprawnienie komunikacji między lekarzami. To właśnie dzięki nim Polska może osiągnąć światowy poziom – skonkludował. Michał Czarnuch zakończył cytatem Steve’a Jobs’a – „człowiek jeśli chodzi o przemieszczanie się jest jednym z najmniej efektywnych zwierząt, natomiast człowiek z rowerem jest najbardziej efektywnym stworzeniem na naszej planecie”, po czym dodał „technologia jest właśnie takim rowerem i musicie nauczyć się z niej korzystać”

Źródło: Raport Our Future Foundation

Zdjęcie: Our Future Foundation

Maksymilian Mirecki
Bio:
I am a journalist and editor in Coopernicus. I study law and international relations at University of Warsaw. I am also a host of the podcast "Maximum Dose of Knowledge".
Napisany przez:

Maksymilian Mirecki

Dodaj komentarz