Poznaj obecne trendy w edukacji wyższej w Raporcie Edukacyjnym Coopernicus!
Artykuł - zdjęcie główne
Czy COP 28 to krytyczny punkt w zatrzymaniu zmian klimatycznych?

Między 30 listopada a 12 grudnia 2023 roku w Dubaju miejsce miało najważniejsze wydarzenie w zakresie współpracy na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi – COP 28 (28. Konferencja klimatyczna ONZ (ang. 28th Conferences of the Parties) [1]. W jej trakcie delegaci 198 członków UNFCCC – Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang. UN Framework Convention on Climate Change), rozmawiali na temat przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu.

Powstanie COP i UNFCCC

Konferencje klimatyczne ONZ są corocznym, międzynarodowym szczytem klimatycznym, w trakcie którego dokonywany jest przegląd realizacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych. Pierwsza z nich odbyła się już w 1992 roku, kiedy podpisana została konwencja UNFCCC, a od 1995 roku członkowie spotykają się co roku, podczas szczytów klimatycznych [2].

COP 28

Tegoroczna konferencja miała na celu przegląd postępów we wdrażaniu rozwiązań od czasu Porozumień paryskich, podpisanych w 2015 roku we Francji, w ramach której członkowie UNFCCC zobowiązali się do:

  • zatrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury na poziomie poniżej 2°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych i starać się, by było to nie więcej niż 1,5°C;
  • adaptacji i ograniczenia skutków zmian klimatu, wzmacnianiu odporności i niskoemisyjnego rozwoju w sposób, który nie ogranicza produkcji pożywienia;
  • uwzględnienia zgodności działań sektora finansowego z celami klimatycznymi [3].

Polska delegacja

Polskę na szczycie COP 28 reprezentowali prezydent Andrzej Duda oraz minister klimatu i środowiska – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska [4]. Jako przewodniczący Europejskiej Komisji ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii, ang. The Commission for the Environment, Climate Change and Energy), w COP 28 uczestniczył również Rafał Trzaskowski, równocześnie reprezentując m.st. Warszawy [5]. W ramach konferencji organizatorzy przewidywali udział ponad 50 tys. delegatów, 15 tys. organizacji pozarządowych (NGO) oraz 1,2 tys. mediów [6].

Ustalenia konferencji mogą okazać się kluczowe z perspektywy przyszłych lat funkcjonowania polskiej gospodarki. Zgodnie z zapowiedziami, polska delegacja poparła deklarację zobowiązującą państwa krajów zachodnich do zwiększania nakładów inwestycyjnych na energię pochodzącą z atomu [7].

  1. COP28, O nas, https://www.cop28.com/en/what-is-cop, (dostęp 6.12.2023).
  2. UNFCCC, Czym jest Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu?, https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change, (dostęp 6.12.2023).
  3. UNFCCC, Przyjęcie Porozumienia Paryskiego, https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf, (dostęp 6.12.2023).
  4. Gov.pl, Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska na COP28: Inwestycje w energię jądrową szansą dla rozwoju OZE w Polsce, https://www.gov.pl/web/klimat/minister-anna-lukaszewska-trzeciakowska-na-cop28-inwestycje-w-energie-jadrowa-szansa-dla-rozwoju-oze-w-polsce, (dostęp 6.12.2023).
  5. European Committee of the Regions, Miasta i regiony UE na COP28, https://cor.europa.eu/pl/engage/Pages/EU-cities-and-regions-at-COP28.aspx, (dostęp 6.12.2023).
  6. UNFCCC, COP28, https://unfccc.int/cop28, (dostęp 6.12.2023).
  7. Prezydent.pl, Dubaj. Konferencja COP28 z udziałem Prezydenta RP, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/dubaj-konferencja-cop28-z-udzialem-prezydenta-rp,78063, (dostęp 6.12.2023).
Patryk Kukla
Bio:
My primary motivation is to pursue an academic career through running research in the social psychology field. I hope that my work will have a positive impact on the academic community as well as the understanding of human nature.
Napisany przez:

Patryk Kukla

Dodaj komentarz