Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Jak wyżywić 8 miliardów ludzi? O przyszłości rolnictwa – prof. Jim Mazurkiewicz

Jak będzie wyglądało rolnictwo w perspektywie najbliższych kilku lat?

Ekonomia dyktuje zmiany i dzieje się tak od czasu, gdy człowiek rozpoczął uprawę roślin i udomowienie zwierząt gospodarskich ponad 10 000 lat temu. Dzięki postępom w technologii, genetyce i przełomowym odkryciom naukowym staniemy się bardziej wydajni, ale co ważniejsze, będziemy nadal poprawiać jakość i gęstość odżywczą naszych pokarmów, podnosząc poziom zdrowia poprzez rozwój rolnictwa. Zmiany widzimy już teraz: w ciągu ostatnich 30 lat, na przykład, rolnicy uprawiający kukurydzę w USA zmniejszyli erozję o 67%, ograniczyli nawadnianie o 53%, zmniejszyli zużycie ziemi na buszel o 30%, zmniejszyli zużycie energii na buszel o 43%, zmniejszyli emisję gazów cieplarnianych o 36% i zwiększyli produkcję o 101% (Field to Market Report). Dzisiejsi rolnicy w USA produkują 262% więcej żywności przy 2% mniejszym nakładzie środków w porównaniu do 1950 roku (Texasfarmbureau.org). Jednakże, Stany Zjednoczone tracą około 175 akrów ziemi uprawnej każdej godziny każdego dnia na rzecz rozwoju miejskiego w najbardziej produktywnych obszarach kraju. Pierwotne osady na całym świecie mają podobny problem, ponieważ ludzie pierwotnie osiedlali się tam, gdzie była woda, dobra gleba i materiały do budowy domów. Dziś na całym świecie mamy starzejącą się i malejącą populację rolniczą, w USA średnia wieku rolników wynosi 58 lat.

Środowisko zmienia się i według NASA, zmiana klimatu następuje z powodu zmian na orbicie słonecznej Ziemi (30 sierpnia 20219 Ethan Huff). Środowisko Ziemi zmienia się nieustannie od 4,5 miliarda lat! Jednak nie oznacza to, że nie zanieczyszczamy naszego środowiska (ziemi, wody i powietrza) i należy to poważnie wziąć pod uwagę i uregulować, aby utrzymać nasze środowisko w czystości i zdrowiu.

Źródła: Texasfarmbureau.org, Field to Market Report ihttps://www.naturalnews.com/2019-08-30-nasa-admits-climate-change-not-caused-by-suvs-fossil-fuels.html

Jakie zmiany mogą nas czekać w najbliższych latach? Co jest obecnie najbardziej rozwijane, badane?

Texas A&M University skupia się na:
Przez dziesięciolecia społeczeństwo cierpiało z powodu „uniwersalnego” podejścia do poradnictwa dietetycznego. Jednak ludzie różnie reagują na diety, a to jest szczególnie prawdziwe w przypadku chorób przewlekłych związanych z dietą. Ogólne zalecenia dietetyczne mają wpływ na zdrowie publiczne i cały łańcuch rolnictwo-żywność-zdrowie.
Kiedy konsumenci zmieniają nawyki żywieniowe w wyniku porad dietetycznych, odbija się to na łańcuchu żywnościowym, wpływając na interesy producentów. Inne czynniki, takie jak zmienność klimatu i utrata ziemi uprawnej, również stanowią wyzwanie dla zdolności producentów rolnych do utrzymania zrównoważonej, zdrowej ekonomicznie produkcji rolnej. Światowa pandemia pogłębiła nierówności żywnościowe, choroby przewlekłe związane z dietą i inne problemy zdrowotne. The Institute of Health through Agriculture (IHA) poprowadzi transformację systemów żywnościowych, aby skupić się na zdrowiu.

IHA wraz z jednostką ARS skupi się na trzech kluczowych celach, aby wspierać tę transformację:

  • Rozwijanie lepszego zrozumienia relacji między hodowlą zwierząt i roślin oraz zarządzaniem rolnym, środowiskiem, jakością i zawartością składników odżywczych oraz zdrowiem człowieka.
  • Opracowanie innowacyjnych strategii mających na celu rozwój precyzyjnego podejścia do rolnictwa i żywienia oraz łączenie i analizowanie dużych i zróżnicowanych zbiorów danych przy użyciu najnowocześniejszych praktyk w zakresie nauki o danych,inżynierii danych, takich jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe.
  • Jasno określenia wymagań i roli żywienia człowieka w zdrowiu publicznym, koncentrując się na podgrupach i populacjach o słabej reputacji oraz określając, w jaki sposób żywienie precyzyjne może pomóc w spełnieniu tych wymagań i poprawie zdrowia ludzkiego.

Źródło: https://iha.tamu.edu/

Czy rosnąca liczba ludności jest problematyczna w kwestii rolnictwa? Czy grozi nam głód?

Przyjrzyjmy się bliżej danym dotyczącym wzrostu liczby ludności:

Łączna liczba ludności na świecie: (Pew Research Center): 2000 – 6,1 mld 2018 – 7,6 mld 2022 – 8 mld

Ameryka Północna: 2000-2018: 20,5% wzrostu

South Ameryka Południowa – 2000-2018: 22,6% wzrostu

Europa – 2000-2018: wzrost o 2,1%

Afryka– 2000 do 2018: 56,6% wzrostu

Azja – 2000 do 2028: 21. % wzrostu

Australia – 2000 do 2018: 30% wzrostu

Zauważmy, że Chiny i Indie, dwa najbardziej zaludnione kraje na Ziemi, są domem dla prawie 3 miliardów ludzi. Łącząc je z kilkoma okolicznymi krajami, otrzymujemy 4,32 miliarda, czyli prawie połowę ludności świata. Dodatkowo mniej niż 3% ziemi ma idealną glebę i warunki do produkcji żywności dla rosnącej populacji. Będziemy nadal karmić rosnącą populację, producenci rolni wykorzystują naukę, innowacje i technologię, aby uprawiać więcej żywności na tej samej ilości ziemi. Dzięki nowym technologiom i ciągłym badaniom, będziemy nadal produkować, ale będziemy zmuszeni do uprawy i korzystania z mniej produktywnych gleb i alternatywnych środowisk wzrostu, aby wyżywić ludzi na świecie.

Afryka jest jednym z nowych horyzontów dla przyszłej produkcji, co potwierdza fakt, że Chiny i inne kraje inwestują w zakup ziemi na tym kontynencie.

Źródła: https://everydaykoala.com/author/gabby-a iTerryMAPPEDit.com

Czy najnowsze technologie będą w stanie zastąpić rolników? Jak to wpłynie na uprawę roślin?

Technologie i nowe badania nie zastąpią rolnika, ale z pewnością zmieni się produkcja rolna i zarządzanie nią. Zawsze jednak będą potrzebni ludzie, którzy będą kierować i zarządzać ludźmi, robotyką i nowymi technologiami w produkcji rolnej. Sztuczna inteligencja pozwoliła rolnikom być bardziej wydajnymi i skupić się bardziej na poprawie wydajności rolnictwa, plonów i jakości produktu. Technologia zmienia rolnictwo, ale komputery, czy maszyny nie mogą zrobić tego, co może zrobić człowiek.

Jak ocenia Pan sytuację w Polsce pod kątem rozwoju rolnictwa?

Polska jest jednym z „koszyków chleba” Europy i jest pozycjonowana tak, aby nadal być głównym producentem w Europie i na arenie światowej. Według Atradius Collections, żywność i napoje to jedna z najsilniejszych branż w Polsce, a oczekiwany wzrost wartości dodanej produkcji miał wynieść ponad 5% w 2022 roku, choć wysokie ceny energii mogły mieć pewien wpływ na marże.

Według raportu Country Poland “Global Food Security index 2022:

Indeks Polski podniósł się o 7 punktów od 2012 roku, co pozwoliło na przejście z klasyfikacji “umiarkowanej” do “dobrej”, napędzając rozwój we wszystkich czterech filarach.

W raporcie odnotowano wzrost standardów żywieniowych, lepsze zarządzanie cenami żywności.

Country report: Poland „Global Food Security index 2022” – Snapshot: Poland 2012-22 food security environment.

Raport wykazał także mocne strony oraz obszary wymagające poprawy.

Do silnych stron należą:

  • 2.7) Wydajność zaopatrzenia: Polska zajmuje 11 miejsce ogólnie pod względem zapewnienia wystarczającej ilości dostaw, z wynikiem „bardzo dobrym” 93,4, który jest 31,5 punktu powyżej średniej. Adekwatność podaży żywności w Polsce odnotowuje stały wzrost w ciągu 11-letniego okresu raportowania GFSI.
  • 3.2) Standardy żywieniowe: Polska zajmuje wspólne 1 miejsce w tym wskaźniku, z wynikiem, który jest 36,3 punktów powyżej średniej. W ciągu 11-letniego okresu raportowania GFSI kraj odnotował poprawę wyniku o 52,4 punktu. Od 2016 r. kraj konsekwentnie utrzymuje maksymalne wyniki dla wszystkich wskaźników cząstkowych, w tym krajowych wytycznych żywieniowych, krajowego planu żywieniowego, znakowania żywności i monitorowania żywienia.
  • 4.5) Polityczne zaangażowanie w adaptację: Polska zajmuje wspólne 1 miejsce w tym wskaźniku, zdobywając 96,3 punktów. Kraj konsekwentnie otrzymuje bardzo wysokie wyniki w tym wskaźniku od 2012 roku.

Pośród obszarów wymagających poprawy odnotowano:

  • 2.9) Zobowiązania w zakresie polityki bezpieczeństwa żywnościowego i dostępu do żywności: Polska zajmuje wspólne 80 miejsce ogółem w tym wskaźniku i utrzymuje wynik 0. Kraj uzyskał wynik 0 ze względu na brak strategii i agencji bezpieczeństwa żywnościowego.
  • 3.5) Bezpieczeństwo żywności: Polska uzyskała wynik 74 za bezpieczeństwo żywności. Kraj doświadczył spadku o 47 miejsc w rankingu od 2012 roku, chociaż jego wynik jest tylko 2,3 punktu poniżej średniej światowej. Spadek ten wynika z pogorszenia się mechanizmów bezpieczeństwa żywności. Polska wcześniej miała wynik 40 w tym podwskaźniku, ale w tym roku jej wynik spada do 0.
  • 2.4) Zmienność produkcji rolnej: Polska zajmuje wspólne 78 miejsce i uzyskuje wynik 7,5 punktu poniżej średniej światowej w tym wskaźniku. Produkcja rolna w kraju jest coraz bardziej zmienna od 2014 roku.

Na zakończenie, chciałbym podkreślić, że moje opinie są oparte na nauce i badaniach w obecnych czasach, a nie na emocjach czy spostrzeżeniach. Ludzkość musi iść do przodu, aby wyżywić rosnącą populację korzystając z postępu w badaniach i technologii. Jestem przekonany, że nauka i badania zwyciężą, jak to się dzieje od ponad 10,000 lat w rozszerzaniu średniej długości życia, lepszego zdrowia i mniej chorób związanych z dietą. Nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż fałszywa i negatywna propaganda. Decyzje, które podejmujemy, muszą być oparte na najlepszych, opartych na badaniach naukowych informacjach, jakie mamy w danym momencie. Ponadto, musimy nadal wspierać badania i technologie, aby odblokować nieznane jeszcze tajemnice.

Człowiek zawsze bał się tego, czego nie wie, nie rozumie, ale musimy mieć odwagę, aby kontynuować rozwój poprzez solidną naukę i badania. Obecnie na ziemi jest więcej ludzi i żyjemy dłużej niż nasi przodkowie 50 000 lat temu (nawet dłużej niż zaledwie 150 lat temu). Moim zdaniem, jest to bezpośrednio spowodowane postępem w nauce i badaniach.

Źródło: https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/reports/Economist_Impact_GFSI_2022_Poland_country_report_Sep_2022.pdf

Dr Jim Mazurkiewicz
Bio:

Dr Jim Mazurkiewicz pełni funkcję Leadership Program Director w Texas A&M AgriLife Extension oraz jest profesorem Texas A&M University na wydziale Agriculture Leadership, Education & Communications. Dr Mazurkiewicz jest odpowiedzialny za program TALL (Texas Agricultural Lifetime Leadership) Gubernatora Dolpha Briscoe Jr, program SALE-LE (San Antonio Livestock Exposition – Leadership Extension) oraz International Extension Programs. Pracuje na tym stanowisku od 1 kwietnia 1998 roku, a wcześniej przez 20 lat pełnił funkcję County Extension Agent w hrabstwach Guadalupe, Knox, Ector i Brazos.

Joanna Rancew
Bio:
Member of Coopernicus Team and Computer Science and Engineering Master's Student at Politecnico di Milano. Graduate of the Warsaw University of Technology in Biomedical Engineering with a specialization in Biomedical Informatics. You are welcome to read more our articles in Coopernicus Knowledge or on Joanna's Medium: https://medium.com/@jrancew
Napisany przez:

Przeprowadzenie wywiadu: Joanna Rancew

Dodaj komentarz