Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Jakie zmiany czekają nas na komercyjnym rynku nieruchomości? Cyfrowa transformacja bankowości i rynku nieruchomości

Płatności zbliżeniowe, kryptowaluty, nowe rozwiązania transakcji bezgotówkowych – to tylko kilka przykładów rozwoju i digitalizacji rynku finansowego. Podobne zjawisko można zaobserwować na pograniczu rynku finansowego i nieruchomości, gdzie coraz większe znaczenie ma tzw. PropTech, czyli technologie na rynku nieruchomości [1]. Ta część cyfrowej transformacji bierze pod uwagę zmiany technologiczne w branży nieruchomości, zarówno u klientów prywatnych, jak i w sektorze komercyjnym. Szanse związane z innowacjami i presją innowacyjności w zarządach niemieckich banków w branży rynku nieruchomości komercyjnych zostały zbadane dla Kolegium Zarządzania i Finansów w ramach badania jakościowego rozprawy doktorskiej Macieja Merkela dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie [2].

Bankowość w Niemczech

Rozwój i innowacje stanowią istotny czynnik wzrostu gospodarczego także na niemieckim rynku finansowania nieruchomości komercyjnych. Niestety w ostatnich latach obserwuje się stały spadek marż i wzrost konkurencji. Pandemia koronawirusa, czy pojawienie się nowych graczy na rynku, m.in. funduszy i towarzystw ubezpieczeniowych, stawia banki przed wyzwaniem opracowania nowych skutecznych i skalowalnych rozwiązań [3].

Niemiecki sektor finansowy można określić jako “nasycony bankami”, z łączną liczbą 1600 instytucji bankowych i prawie 30 000 oddziałów bankowych [2]. Rozmiar tego rynku, a także dotychczasowa preferencja stosowania starszych, sprawdzonych technologii, budzi potrzebę wdrażania bardziej zaawansowanych technologii, jak machine learning, big data czy blockchain. Ankieta przeprowadzona wśród członków zarządów wiodących banków, w ramach badania Szkoły Głównej Handlowej, pokazała, że potrzeba transformacji jest żywa w tych instytucjach. Ankietowani ocenili stopień innowacyjności rynku na jedynie 3,5 w skali od 1 (najniższa) do 10 (najwyższa), uważając przy tym, że ich własne instytuty zajmują znacznie bardziej innowacyjną pozycję ze średnią 6,8 punktu [3], co z pewnością wskazuje na potencjalną pewną rozbieżność w ocenie własnych instytutów, określaną w niektórych przypadkach mianem efektu Dunninga-Krugera [4].

Według Centralnej Komisji ds. Nieruchomości (Zentralen Immobilien Ausschuss) na niemieckim rynku działa obecnie 700 firm PropTech, które mają rozwiązania dające szereg możliwości: od uproszczenia i digitalizacji zaciągania kredytów hipotecznych, aż po zwiedzanie mieszkań za pomocą gogli VR. Rozmowy o współpracy z tymi firmami prowadzi aż 70% z badanych instytucji [3]. Największym motorem to tych zmian może być świadomość, że w przyszłości bez innowacji banki nie będą miały szansy z rosnącą konkurencją [2].

Cyfrowa rewolucja rynku nieruchomości komercyjnych

Zdaniem dr Macieja Merkel, przyczyną powolnego tempa wdrażania innowacji jest często charakter rynku, gdzie skomplikowana biurokracja spotyka się z przestarzałymi poglądami graczy rynkowych i interesariuszy [2]. Podobne sytuacje w innych branżach sprawiały, że najważniejsi gracze byli narażeni na porażkę, gdy na rynku pojawiały się nowe, innowacyjne firmy konkurencyjne lub gdy czynniki zewnętrzne stawiały nagłe wyzwania całemu rynkowi – jak to miało miejsce w przypadku pandemii koronawirusa. Czy można stwierdzić, że cyfrowa rewolucja rynku nieruchomości wkrótce nadejdzie? Jest to w pewnym stopniu nieuniknione. Potrzebne do transformacji technologie są stale rozwijane, nowi gracze na rynku także są “głodni” innowacji, a niektóre z tradycyjnych rozwiązań nie są już tak efektywne jak kiedyś. Już wkrótce możemy być świadkami transformacji cyfrowej na rynku finansowo-nieruchomościowym, w Niemczech, a także w Polsce i całej Europie.

Bibliografia:

  1. “Czym jest ten proptech, czyli technologia na rynku nieruchomości”, ThinkCo, https://thinkco.pl/en/czym-jest-proptech-tlumaczenie/, dostęp: 7.12.2022
  2. „Die Finanzierer wissen, dass sie digitalen Nachholbedarf haben”, IZ 40-41/2021
  3. Vom Weißen Hai und deutschen Banken, immobilieenmanager, https://www.immobilienmanager.de/vom-weissen-hai-und-deutschen-banken-03112021, dostęp: 7.12.2022
  4. Emotionale Intelligenz in Organisationen, S. 340, Gölzner, H., Meyer, P., Springer, 2018
dr Maciej Jakub Merkel
Bio:

Doktor nauk ekonomicznych i wykładowca w Berlinie. Doświadczenie i wiedzę branżową zdobywał jako współzałożyciel i menedżer różnych start-upów oraz doradca przy transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych. Jego badania koncentrują się przede wszystkim na innowacjach technologicznych na rynku nieruchomości komercyjnych.
https://coopernicus.pl/members/maciejjakubmerkel/

Joanna Rancew
Bio:
Member of Coopernicus Team and Computer Science and Engineering Master's Student at Politecnico di Milano. Graduate of the Warsaw University of Technology in Biomedical Engineering with a specialization in Biomedical Informatics. You are welcome to read more our articles in Coopernicus Knowledge or on Joanna's Medium: https://medium.com/@jrancew
Napisany przez:

dr Maciej Jakub Merkel, Joanna Rancew

Dodaj komentarz