Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
UJ: Perspektywa robotyki w medycynie – czy Polska ma szansę stać się liderem dziedziny?

Robotyka medyczna to dziedzina, która zyskuje coraz większą popularność ze względu na swoją wyjątkową zdolność do przeprowadzania precyzyjnych oraz skomplikowanych procedur medycznych, które wcześniej wymagałyby interwencji chirurgicznej. Wysokospecjalistyczne rozwiązania stanowią doskonały przykład wykorzystania technologii w celu poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów. W ostatnich latach, rozwój robotyki medycznej posunął się do przodu z niespotykaną wcześniej szybkością – powstały nowoczesne roboty medyczne, które są w stanie przeprowadzać skomplikowane procedury  (takie jak operacje kardiochirurgiczne, neurochirurgiczne czy ortopedyczne). Dzięki nim, chirurdzy mają dostęp do bardziej precyzyjnych narzędzi, które pozwalają na minimalizację ryzyka powikłań podczas zabiegu oraz skracają czas rekonwalescencji pacjentów.

Jednym z prekursorów w tej dziedzinie jest firma Intuitive Surgical, która w 2000 roku wprowadziła na rynek pierwszego, komercyjnego robota chirurgicznego – Da Vinci Surgical System. [1] Obecnie system ten jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach chirurgii, a także znajduje zastosowanie w leczeniu nowotworów. Wraz z upływem czasu, zaczęły pojawiać się coraz nowsze i bardziej zaawansowane roboty medyczne. Jednym z przykładów może być system robota neurochirurgicznego Robotic Stereotactic Assistance firmy Renishaw, który został wprowadzony na rynek w 2016 roku. Umożliwia on precyzyjne oraz bezpieczne przeprowadzenie procedur neurochirurgicznych.

Czy robotyka medyczna ma zastosowanie w Polsce?

W Polsce również stosuje się robotykę medyczną w różnych dziedzinach medycyny – między innymi są to przykłady operacji urologicznych, kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych oraz ortopedycznych. Jednym z najważniejszych ośrodków wykorzystujących robotykę medyczną w Polsce jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W ramach tego ośrodka prowadzone są m.in. operacje raka prostaty przy użyciu systemu Da Vinci Surgical System.

Chęć inwestycji w nowe technologie – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Robotycznej w Krakowie

Mimo że, inwestycja w robotykę medyczną wymaga zazwyczaj wysokiego początkowego nakładu finansowego, to w dłuższej perspektywie może przynieść znaczne oszczędności. Roboty medyczne pozwalają na skrócenie czasu operacji, zwiększenie wydajności pracy personelu medycznego oraz zmniejszenie ryzyka powikłań i komplikacji, co w efekcie prowadzi do obniżenia kosztów leczenia. Wprowadzenie takiej technologii pozwala również na zwiększenie konkurencyjności kliniki lub szpitala oraz zwiększenie ich prestiżu. 

Dlatego też 25.04.2023 r., rektor UJ prof. Jacek Popiel oraz dyrektorzy szpitali uniwersyteckich: dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ oraz Marcin Jędrychowski podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Robotycznej w Krakowie. List podkreśla dynamiczny rozwój robotyki medycznej oraz szereg korzyści płynących z jej wykorzystania w leczeniu pacjentów. Przytoczono również to, że zabiegi
z użyciem najnowszych technologii są bezpieczne i skuteczne, co zwiększa ich popularność wśród lekarzy oraz pacjentów. 

  • Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jako najwyższej klasy placówki medyczne w tej części Europy dysponują szerokim spektrum działań w programie szkoleniowym dla lekarzy z zakresu chirurgii robotycznej, a także zatrudniają specjalistów o uznanym doświadczeniu w stosowaniu leczenia przy użyciu najnowocześniejszych technologii małoinwazyjnych Szpital Uniwersytecki w Krakowie. [2]

Krakowskie placówki medyczne, takie jak Uniwersytecki Szpital Dziecięcy czy Szpital Uniwersytecki, są już dzisiaj w czołówce najwyższej klasy placówek medycznych w Europie. Dysponują one szerokim spektrum działań w programie szkoleniowym dla lekarzy z zakresu chirurgii robotycznej i zatrudniają specjalistów o uznanym doświadczeniu w stosowaniu najnowocześniejszych technologii medycznych. Uniwersytet Jagielloński oraz sygnatariusze listu intencyjnego dostrzegają potrzebę kształcenia osób przygotowujących się do wykonywania zawodów medycznych w zakresie najnowszych technologii. Współpraca między uczelnią a placówkami medycznymi pozwoli na uzyskanie najlepszych wyników w stosowaniu robotyki w leczeniu pacjentów i zapewnieniu im najwyższej jakości opieki medycznej.

fot. Adam Koprowski, UJ

Nie da się ukryć, że pomysł utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Robotycznej to krok milowy w rozwoju medycyny w Polsce. Jest to dowód na to, że polscy lekarze są gotowi wykorzystać najnowsze osiągnięcia technologiczne, aby zapewnić swoim pacjentom jak najlepszą opiekę. To także okazja dla młodych ludzi, którzy chcą zdobyć wykształcenie w dziedzinie medycyny, aby zdobyć wiedzę i doświadczenie w Polsce. 

Bibliografia:

[1] About the daVinci Surgical System, UC Health

[2] List intencyjny w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Robotycznej, SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/aktualnosci/list-intencyjny-w-sprawie-utworzenia-uniwersyteckiego-centrum-medycyny-robotycznej 

Zuzanna Czernicka
Bio:
I am deeply immersed in the dynamic world of banking and FinTech. My focus encompasses critical areas such as foreign exchange, payments, and the cutting-edge landscape of FinTech regulation. My academic interests span a broad range of topics including electronic payments, Open Banking, blockchain impacts, the DeFi ecosystem, NFTs, ICOs, and tokenization. I am dedicated to understanding and analyzing the new regulatory frameworks shaping the FinTech world. Currently, I am writing my Bachelor\'s thesis on the robo-advisory services. This work reflects my commitment to understanding and contributing to the regulatory frameworks that are vital for the growth and governance of emerging financial technologies.
Napisany przez:

Zuzanna Czernicka

Dodaj komentarz