Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Pomoc Polakom w zdobyciu zatrudnienia w instytucjach UE

Członkostwo w UE przynosi wiele korzyści. Nie bez powodu Polska postanowiła dołączyć do tego związku, znacząco poprawiając tym ruchem sytuację w kraju. Obecnie jednak zmagamy się z problemem dotyczącym niedostatecznej reprezentacji Polaków w instytucjach UE. Mimo, iż ze względu na liczbę ludności przepisy przewidują dla Polski 8,2% miejsc, tylko 5% urzędników Komisji Europejskiej, będącej największą unijną instytucją, pochodzi z naszego kraju. [1] Polska, mająca za sobą 18-te urodziny w UE oraz będąca członkiem unijnej grupy Big 5, coraz wyraźniej odczuwa, że jej reprezentacja w UE znajduje się na zbyt niskim poziomie. Wpływa to negatywnie na sprawczość w procesie decyzyjnym  oraz ogranicza możliwości skutecznego prezentowania swojej pozycji w Europie. [2]

Obecnie planem na poszerzenie puli Polaków pracujących w instytucjach UE, zajmuje się stowarzyszenie polskich pracowników organizacji międzynarodowych – Network PL wraz z Sekretarzem Zarządu kadencji 2019-2022, Andrzejem Lisieckim-Żurowskim, odpowiedzialnym za promocję tych działań. Artykuł „Strategia wspierania Polaków w instytucjach Unii Europejskiej” to wynik pracy Network PL nad znalezieniem rozwiązań, które mogą pomóc Polakom nie tylko w zdobyciu zatrudnienia, ale również wyższych unijnych stanowisk. W pierwszej kolejności ważne jest kontrolowanie nadchodzących zmian w kierunkach rekrutacyjnych. Następnie przychodzi pora na znalezienie odpowiednich kandydatów, podjęcie działań mających na celu zwiększenie ich kwalifikacji i szans na zdanie konkursów oraz zapewnienie im odpowiedniej promocji. Niestety, młodzi ludzie nie wykazują dużego zainteresowania pracą w instytucjach unijnych. Właśnie z tego powodu tak ważne są szkolenia w tym zakresie, informowanie oraz zachęcanie do podjęcia zatrudnienia w liczącej ponad 50 tys. pracowników europejskiej służby cywilnej. W tekście wspomniana jest również rola Stałego Przedstawiciela RP przy UE, czyli łącznika rządu z Polakami pracującymi w instytucjach UE. Jego kluczowym zadaniem, wyszczególnionym w rocznym planie pracy, jest wspieranie Polaków oraz prowadzenie aktywnej polityki w tym obszarze. 

To tylko część rozwiązań, które zostały przywołane przez Network PL. Stowarzyszenie poruszyło istotny temat i zwróciło uwagę na konsekwencje obecnego stanu rzeczy. UE podejmuje bowiem decyzje, które w coraz większym stopniu bezpośrednio przyczyniają się do sytuacji w Polsce. Im więcej średnich i wyższych stanowisk uda się objąć Polakom, tym większy będzie wpływ na kształtowanie procesów decyzyjnych w UE. Aby to osiągnąć, potrzebne jest zaangażowanie rządu RP, a także środowiska akademickiego i wkład w działania, które pozwolą dotrzeć do celu. 

Pełna treść strategii opracowanej przez Network PL dostępna jest pod adresem:

https://www.network-pl.org/strategia-wsparcia/

Bibliografia:

  1. EUR-Lex. Sprawozdanie komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, 2018, dostęp online: 7/12/2022 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52018DC0377R(01)
  2. Network PL – Stowarzyszenie Polaków pracujących w instytucjach międzynarodowych. Strategia wspierania Polaków w instytucjach Unii Europejskiej, 2020. https://www.network-pl.org/
Andrzej Lisiecki-Żurowski
Członek Network PL
Bio:

Polski dyplomata w latach 2010 -2020, ekspert w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Pracował w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli podczas pierwszej polskiej prezydencji w Radzie UE, oraz jako Konsul RP w Zatoce Perskiej. W Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych w Brukseli zajmował się stroną finansową polityki zagranicznej UE. Od 2021 r. związany z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex. W latach 2019-2022 Sekretarz zarządu Network PL odpowiedzialny za współpracę ze Szkołą Główną Handlową i promocję Strategii wspierania Polaków w instytucjach UE. Członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów College of Europe (Brugia i Natolin). Cieszy się na kontakt i rozmowy z każdym, kto swoją przyszłość wiąże z instytucjami i organizacjami europejskimi i globalnymi.

Aleksandra Oleszycka
Redaktor
Bio:

Studentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Pasjonuje się sztuką, grafiką oraz nowymi mediami. Swoje zainteresowanie znajduje również w tworzeniu tekstów o tematyce społecznej i psychologicznej.

Napisany przez:

Andrzej Lisiecki-Żurowski, Aleksandra Oleszycka

Dodaj komentarz