Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Przebudzenie jutra – powstanie zespołu PL/AI u boku Ministra Cyfryzacji

W obliczu szybkiego postępu technologicznego, kraje na całym świecie zmagają się z wyzwaniem adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości, w której sztuczna inteligencja odgrywa coraz ważniejszą rolę. Od Kanady i Finlandii, które były pionierami w ustanawianiu narodowych strategii AI już w 2017 roku, po niedawne dołączenie państw takich jak Brazylia, Egipt, Węgry, Hiszpania – globalna arena świadkuje rosnącego znaczenia AI w kształtowaniu przyszłości narodów [1].

Ministerstwo Cyfryzacji, reagując na te globalne tendencje, postanowiło zainicjować zespół ds. wykorzystania AI. Ten krok podkreśla, jak istotne jest dla Polski bycie na bieżąco z międzynarodowymi wysiłkami oraz angażowanie się w rozwój i implementację technologii AI na poziomie krajowym. Warto zwrócić uwagę, że każde państwo stoi przed unikalnymi wyzwaniami i możliwościami w zakresie wykorzystania AI, co odzwierciedla się w różnorodności podejść i harmonogramów implementacji strategii narodowych.

Pionierski krok

W erze XXI wieku AI jawi się jako potężny motor zmian, otwierając drzwi do rewolucji społecznej, gospodarczej i administracyjnej w tak zawrotnym tempie, jakiego świat jeszcze nie widział. Obraz Polski, prężnie rozwijającej się, jako światowy pionier w dziedzinie AI, kiedyś wydawał się tylko odległym marzeniem, teraz jednak, dzięki dynamicznemu zespołowi PL/AI, składającemu się z czołowych umysłów zarówno polskiej, jak i międzynarodowej areny technologicznej, staje się realną perspektywą. Misją tego zespołu jest kreowanie innowacyjnych strategii wykorzystania AI w sercu kluczowych sektorów państwowych – od rewolucji edukacji i zdrowia publicznego, po podnoszenie poziomu bezpieczeństwa narodowego i efektywności w administracji. Inicjatywa PL/AI to nie tylko deklaracja gotowości Polski do bycia częścią globalnej rewolucji AI, ale również świadectwo naszej odwagi i ambicji [2].

AI jest nie tylko katalizatorem innowacji, ale również potężnym narzędziem w podnoszeniu produktywności przez automatyzację procesów i optymalizację produkcji, co z kolei przekłada się na imponujący wzrost gospodarczy i umocnienie międzynarodowej pozycji Polski. Inwestycje w AI to przepustka do kreowania nowych rynków i branż, dającym pole do rozwijania innowacyjnych produktów i usług, które mogą zrewolucjonizować nasze codzienne życie. W sektorze publicznym AI obiecuje przemianę zarządzania i administracji poprzez automatyzację rutynowych zadań i ulepszanie procesów decyzyjnych, otwierając perspektywy na rozwój inteligentnych miast, gdzie zarządzanie zasobami i usługami osiąga nowy poziom efektywności. Sztuczna inteligencja niesie ze sobą również obietnicę znaczącej poprawy jakości życia obywateli, zwłaszcza w obszarach tak kluczowych, jak zdrowie i edukacja. W obszarze zdrowia AI może przyczynić się do lepszej diagnostyki oraz leczenia chorób. Algorytmy uczenia maszynowego są w stanie analizować duże zbiory danych, w tym wyniki badań medycznych i historię chorób pacjentów, co pozwala na szybsze i dokładniejsze diagnozowanie schorzeń. Zaś w edukacji, AI może przyczynić się do personalizacji procesu nauczania. Systemy oparte na sztucznej inteligencji mogą dostosowywać metody nauczania oraz materiały dydaktyczne do indywidualnych potrzeb i stylów uczenia się uczniów, co może zwiększyć ich zaangażowanie i efektywność nauki.

AI ma potencjał do automatyzacji i optymalizacji wielu procesów, co może przyczynić się do lepszego zarządzania zasobami w sektorze publicznym oraz prywatnym. Może to prowadzić do zwiększenia efektywności, obniżenia kosztów i lepszego dostosowania usług do potrzeb obywateli.

Kto jest zaangażowany w tworzenie polskiego kierunku dla AI?

  • Agnieszka Mikołajczyk-Bareła: Jako Senior AI Engineer w Chaptr rozwija duże modele językowe. Jej wcześniejsze doświadczenie obejmuje liderowanie zespołowi NLP w Voicelab.AI oraz prowadzenie projektów HearAI i Detect Waste. Jest również doktorem Politechniki Gdańskiej, specjalizującym się w wykrywaniu i zmniejszaniu błędów w danych i modelach AI.
  • Kamila Staryga: Jej kariera to połączenie przedsiębiorczości i zarządzania produktami w dziedzinie zdrowia kobiet i AI. Jest współzałożycielką firmy Rita Health, a wcześniej pracowała nad projektami innowacyjnymi w Google X, ATAP i Flo Health.
  • Marek Cygan: Jest profesorem w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w uczeniu robotów, uczeniu ze wzmocnieniem i widzeniu komputerowym. Jako współzałożyciel firmy Nomagic, przyczynił się do rozwoju inteligentnych robotów do magazynów.
  • Tomasz Czajka: Jest ekspertem w dziedzinie oprogramowania open source i AI. Pracował nad optymalizacją infrastruktury centrów obliczeniowych dla Google i w SpaceX przy oprogramowaniu sterowania Crew Dragon. Jest także mistrzem świata w programowaniu zespołowym ACM ICPC.
  • Karol Kurach: Jego doświadczenie obejmuje pracę nad głębokimi sieciami neuronowymi, pracę w Google Brain oraz współautorstwo systemów wykorzystywanych w Gmailu.
  • Łukasz Kidziński: Obecnie naukowiec na Uniwersytecie Stanforda, specjalizuje się w bioinformatyce i wykorzystaniu AI w analizie danych medycznych. Założył firmę Saliency AI, zajmującą się automatyzacją procesów obrazowania medycznego.
  • Miron Mironiuk: Założył Cosmose AI, firmę działającą w dziedzinie AI w handlu na rynkach azjatyckich. Jest również inicjatorem programu „Programowanie = Nasz Drugi Język”.

Równie szybko rozwija  się skrzyżowanie  sztucznej inteligencji i polityki, gdzie identyfikacja znaczących kamieni milowych AI jest kluczowa, ale stanowi wyzwanie ze względu na kwestie obserwowalności i wiarygodności. Podczas gdy bezpośredni wpływ sztucznej inteligencji na wyniki wyborów pozostaje trudny do oszacowania, krótkoterminowe realistyczne kamienie milowe obejmują rosnące zaangażowanie sztucznej inteligencji w procesy legislacyjne, takie jak opracowywanie projektów ustaw i poprawek oraz wpływanie na komunikaty polityczne. Bardziej spekulatywne, ale coraz bardziej prawdopodobne, są scenariusze, w których sztuczna inteligencja mogłaby założyć partię polityczną lub autonomicznie generować finansowanie polityczne. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak obserwowalność tych kamieni milowych: określenie zakresu wpływu AI na dynamikę polityczną może być subtelne i pośrednie [3].

Ponieważ sztuczna inteligencja coraz bardziej przenika do krajobrazu politycznego, konieczne jest zachowanie czujności, zapewniając, że postępy te są ukierunkowane na wzmacnianie procesów demokratycznych i dobrobytu społecznego, a nie na ich podważanie.

Bibliografia:

[1] OECD, An overview of national AI strategies and policies https://goingdigital.oecd.org/data/notes/No14_ToolkitNote_AIStrategies.pdf

[2] Ministerstwo Cyfryzacji, Polscy pionierzy AI będą doradzać Ministerstwu Cyfryzacjihttps://www.gov.pl/web/cyfryzacja/polscy-pionierzy-ai-beda-doradzac-ministerstwu-cyfryzacji

[3] Bruce Schneier & Nathan E. Sanders, Six ways that AI could change politics,, https://www.technologyreview.com/2023/07/28/1076756/six-ways-that-ai-could-change-politics/ [dostęp: 11.02.2024]

Fot. nagłówka: Ministerstwo Cyfryzacji

Zuzanna Czernicka
Bio:
I am deeply immersed in the dynamic world of banking and FinTech. My focus encompasses critical areas such as foreign exchange, payments, and the cutting-edge landscape of FinTech regulation. My academic interests span a broad range of topics including electronic payments, Open Banking, blockchain impacts, the DeFi ecosystem, NFTs, ICOs, and tokenization. I am dedicated to understanding and analyzing the new regulatory frameworks shaping the FinTech world. Currently, I am writing my Bachelor's thesis on the robo-advisory services. This work reflects my commitment to understanding and contributing to the regulatory frameworks that are vital for the growth and governance of emerging financial technologies.
Napisany przez:

Zuzanna Czernicka

Dodaj komentarz