Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Naukowcy proponują nową metodę wczesnej identyfikacji zmian anatomicznych w sercu związanych z nadciśnieniem tętniczym

Naukowcy ze School of Biomedical Engineering & Imaging Sciences zaproponowali nową metrykę, krzywiznę wsierdzia lewej komory, aby scharakteryzować zmiany anatomiczne w lewej komorze serca związane z wysokim ciśnieniem krwi we wczesnych stadiach choroby. Nowy marker pomoże lekarzom wybrać najskuteczniejsze leki, które mogą zatrzymać lub odwrócić zmiany w morfologii serca, poprawiając pracę serca i jakość życia pacjentów.

Badania opublikowane w Journal of Hypertensiondotyczą tzw. przerostu przegrody międzykomorowej (BSH – basal septal hypertrophy), czyli miejscowego pogrubienia górnej części przegrody międzykomorowej (przegrody między lewą a prawą komorą serca), które stanowi marker niepożądanych zmian anatomicznych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Oprócz zwiększonego ryzyka incydentów sercowych i osłabienia funkcji serca, obecność BSH może wpływać na jakość życia, powodować duszności i ciągłe zmęczenie.

Według różnych badań występuje ona u około 15 do 20 procent pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, w różnych stadiach choroby. Wcześniejsze badania sugerują stosowanie u pacjentów z BSH leków beta-adrenolitycznych, które spowalniają akcję serca i zmniejszają siłę, z jaką serce się kurczy. Zazwyczaj nie jest to lek pierwszego wyboru w leczeniu nadciśnienia tętniczego i może być nawet łączony z innymi lekami na nadciśnienie.

Jako objaw nadciśnienia tętniczego, podejście do BSH wymaga większej ostrożności i leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta. Niewłaściwe leczenie może zwiększyć ryzyko wystąpienia poważnych incydentów sercowych, takich jak niewydolność serca. Jednak BSH pozostaje niedostatecznie zbadane ze względu na brak jasnych wytycznych dotyczących jego wykrywania.

W nowych badaniach zaproponowano marker, zwany średnią krzywizną przegrody międzykomorowej, definiowany jako odwrotność promienia przylegającego do każdego punktu konturu wsierdzia wzdłuż segmentów podstawnego i środkowo-wsierdziowego lewej komory. Innymi słowy, metryka ta mierzy, jak bardzo normalnie niekurczliwa przegroda odbiega od prostej, co bezpośrednio przekłada się na wykrywanie BSH.

Główny badacz Maciej Marciniak ze Szkoły Inżynierii Biomedycznej i Nauk o Obrazowaniu powiedział, że celem jest wykorzystanie nowej metryki do ilościowej oceny wizualnej dokonywanej przez lekarzy podczas diagnozowania pacjentów z przerostem przegrody międzykomorowej.

W normalnej praktyce klinicznej tę cechę morfologiczną rozpoznaje się na podstawie obrazów echokardiograficznych serca. Lekarz ogląda te obrazy i decyduje, czy u danego pacjenta należy rozpoznać BSH, czy nie. To sprawia, że proces diagnostyczny jest bardzo subiektywny.

– Mr Maciej Marciniak

Pan Marciniak powiedział, że podjęto próby uściślenia definicji BSH, stosując pomiary grubości ścian serca i proporcje między tymi pomiarami, które są obecnie wykorzystywane w literaturze medycznej.

Stosunki te są jednak niespójne w różnych grupach badawczych i charakteryzują się niską odtwarzalnością ze względu na problemy techniczne i brak jasnych protokołów dotyczących wykonywania pomiarów grubości ścian w tych przypadkach.

„Wyniki naszych eksperymentów przeprowadzonych na 220 pacjentach, w tym 59 zdrowych osobach z grupy kontrolnej i 161 z nadciśnieniem tętniczym oraz 32 przypadkach z rozpoznanym BSH, wykazały, że zaproponowana przez nas metryka jest znacznie bardziej powtarzalna i mniej podatna na problemy techniczne oraz subiektywne opinie ekspertów” – powiedział Marciniak.

„Ponadto lepiej koreluje z różnymi wskaźnikami zdrowia serca, jego wydajnością w pompowaniu krwi i skutecznością skurczów.”

Pan Marciniak powiedział, że marker może służyć jako pomiar uzupełniający w innych chorobach, które wpływają na anatomię serca, takich jak zwężenie aorty lub kardiomiopatia przerostowa, zwłaszcza w diagnozach opartych na pomiarach grubości ścian.

„Siła tego markera polega na tym, że jest on oparty na innym narzędziu używanym w codziennej analizie przez kardiologów w szpitalach – dwuwymiarowym pomiarze odkształcenia – i może być łatwo wprowadzony do systemu pracy, bez konieczności wykonywania dodatkowych pomiarów” – powiedział.

Maciej Marciniak
Data Scientist/Software Developer w Pacertool
Napisany przez:

Maciej Marciniak

Dodaj komentarz