Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Naukowcy ujawniają wpływ otyłości na anatomię serca u małych dzieci

Naukowcy ze School of Biomedical Engineering & Imaging Sciences po raz pierwszy wykazali wpływ otyłości na anatomię serca u małych dzieci, a konkretnie – w jaki sposób serce przystosowuje się do otyłości i dodatkowego zapotrzebowania, jakie ona generuje, niezależnie od innych czynników, takich jak naturalny wzrost i rozwój. Wyniki badań mogą pomóc w wykrywaniu przyszłych zagrożeń w wieku dorosłym. 

Badanie, które zostało opublikowane w European Heart Journal – Cardiovascular Imaging, dotyczyło lewej komory, jednej z czterech komór serca. Badacze stwierdzili, że lewe serce nabiera okrągłego przekroju i staje się odchylone od normalnej symetrii pionowej – tę drugą cechę wykazano wcześniej u pacjentów ze stenozą aortalną. Uderzające jest to, że przebudowa u dzieci w wieku 10 lat staje się znacząca przy BMI wynoszącym około 19, co odpowiada progowi nadwagi u dorosłych BMI 25. 

W badaniu przeprowadzonym przez tych autorów przez lata, od wczesnej fazy prenatalnej do dzieciństwa, gromadzono obszerne dane w celu zbadania rozwoju i wczesnych czynników ryzyka układu sercowo-naczyniowego. 

Gromadzone dane obejmowały skany rezonansu magnetycznego serc 2631 dzieci w wieku 10 lat, o zrównoważonym rozkładzie płci (51,3% dziewcząt) w Holandii z badania Generation R, populacyjnego prospektywnego badania kohortowego prowadzonego od życia płodowego. 

Dzięki swoim odkryciom naukowcy twierdzą, że zrozumienie i ilościowe określenie wpływu otyłości na rozwój staje się o wiele jaśniejsze. 

Otyłość pozostaje jednym z najważniejszych problemów w dziedzinie zdrowia na świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia prawie 60 procent dorosłych w UE i około jedna trzecia 11-latków ma nadwagę lub jest otyła, a schorzenia związane z otyłością są główną przyczyną zgonów, którym można zapobiec. 

W przyszłości ten wzorzec przebudowy mógłby posłużyć do opracowania modeli przewidywania ryzyka i uświadomić znaczenie prowadzenia zdrowszego trybu życia od dzieciństwa. 

– Heart Researcher Professor Pablo Lamata

Otyłość u dzieci jest oczywiście poważnym problemem, ponieważ może wpływać na zdrowy rozwój. Dysponując większą ilością informacji klinicznych na temat tego wpływu, lekarze będą mogli lepiej doradzać pacjentom, by prowadzili zdrowszy tryb życia w młodszym wieku. Patrząc dalej, takie analizy mogą pomóc w uzyskaniu informacji o innych wzorcach przebudowy, związanych z wyborem stylu życia, czynnikami środowiskowymi i innymi parametrami.

– Lead Researcher Mr Maciej Marciniak

 Przyszłe badania pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy jest to reakcja adaptacyjna czy patologiczna oraz czy ten typ przebudowy może być wykorzystany w modelach przewidywania ryzyka. 

Maciej Marciniak
Data Scientist/Software Developer w Pacertool
Pablo Lamata
Wellcome Senior Research Fellow at the School of Biomedical Engineering and Imaging Sciences at King's College London
Napisany przez:

Maciej Marciniak

Dodaj komentarz