Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
 'Shifting Horizons: Transformative Trends Reshaping the Landscape of Higher Education’: Ewolucja Szkolnictwa Wyższego w Erze Cyfrowej

Wprowadzenie

Szkolnictwo wyższe doświadczyło głębokich przemian w erze cyfrowej. Wychodząc z tradycyjnych auli wykładowych edukacja dotarła aż do bezgranicznego świata wirtualnego, a sama nauka przekroczyła granice geograficzne i stała się zjawiskiem globalnym. Niniejszy artykuł opisuje ewolucję programów studiów online i hybrydowych, śledząc ich historyczne korzenie i badając ich współczesne znaczenie.

Kontekst historyczny

Pierwsze zalążki edukacji zdalnej pojawiły się w latach 90. XX wieku wraz z ograniczoną ofertą programów internetowych. Jednakże, dopiero w latach dwutysięcznych ta forma nauczania nabrała większego rozpędu, bo to właśnie wtedy uniwersytety takie jak MIT i Stanford zaczęły udostępniać obszerne materiały kursowe online, zapoczątkowując nową erę edukacji cyfrowej. Ten transformacyjny ruch nie był jedynie wynikiem postępu technologicznego, ale również miał swoje podłoże w zmianie podejścia do studentów, które zakładało większe skoncentrowanie się na ich potrzebach. Od tego czasu platformy online stały się polem kreatywnych eksperymentów, łamiąc bariery społeczne i umożliwiając dostęp do edukacji dla uczących się z całego świata.

Fakty i statystyki

XXI wiek był czasem eksplozji popularności narzędzi dostosowanych do nauczania zdalnego, z platformami takimi jak Zoom, Microsoft Teams oraz Blackboard, które zrewolucjonizowały doświadczenia edukacyjne. Magnesem przyciągającym uczących się stała się możliwość nauki z dowolnego miejsca na świecie, co niewątpliwie zdemokratyzowało dostęp do edukacji. Jak wykazał sondaż przeprowadzony przez Educause w 2019 roku, 70% studentów korzystających z platform do nauczania zdalnego wskazało właśnie elastyczność jako główną zaletę takiej formy przekazywania wiedzy.  Szerszy dostęp do edukacji wyższej jest

zauważalny na całym świecie – Raport Globalnego Wpływu Coursera z 2020 roku ujawnił, że 58% osób korzystających z platform do nauczania zdalnego pochodziło spoza Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, według badań Narodowego Centrum Statystyk Edukacyjnych w Stanach Zjednoczonych prawie trzy piąte użytkowników platform edukacyjnych ma 25 lat lub więcej, co pokazuje, że nauczanie zdalne powinno być dostosowane nie tylko do potrzeb młodzieży w wieku szkolnym i studentów, ale także starszych osób.

Nauczanie hybrydowe

Modele hybrydowe, które płynnie łączą naukę tradycyjną z elementami online, stały się w ostatnich latach obiecującym rozwiązaniem edukacyjnym. Liderzy akademiccy, postrzegając naukę hybrydową jako wartościową, popierają jej dalszy rozwój. Badanie przeprowadzone przez ekspertów Uniwersytetu Warszawskiego wykazało, że 85% studentów odczuwa satysfakcję z programów nauczania hybrydowego, co stanowi jasny sygnał, że w najbliższej przyszłości warto rozważyć upowszechnienie tego typu rozwiązań.

Wyzwania i przeszkody

Pierwszy problem to nadal występujące ogromne różnice w dostępie do nowych technologii. Z raportu UNESCO z 2020 roku wynika, że około 43% młodzieży na świecie nie posiada podstawowego wyposażenia cyfrowego. Drugie wyzwanie to konserwatywne podejście pracodawców, którzy zgodnie z badaniem Gallupa z 2019 roku w ponad 50% wciąż preferują tradycyjnie zdobyte stopnie naukowe nad tymi zdobytymi online. Wreszcie trzecia kwestia to zanik bezpośrednich interakcji społecznych między studentami. Potwierdza to ankieta przeprowadzona przez Online Learning Consortium w 2020 roku, która ujawniła, że 46% osób uczących się na zdalnych platformach tęskni za tradycyjnym kontaktem z rówieśnikami.

Podsumowanie

W wyniku pandemii znacznie wzrosło znaczenie nauczania zdalnego i hybrydowego. W najbliższych latach postęp technologiczny dalej będzie zwiększał ich atrakcyjność, prowadząc do powstania dynamicznego i inkluzywnego systemu edukacyjnego. Firma badawcza Global Industry Analysts przewiduje, że do 2025 roku globalny rynek e-learningowy będzie wart 325 miliardów dolarów, odzwierciedlając rosnące uznanie skuteczności i elastyczności tych form przekazywania wiedzy. Podsumowując, przejście z auli wykładowych na platformy cyfrowe podkreśla ewoluujący charakter szkolnictwa wyższego. Modele online i hybrydowe nie są przemijającymi trendami, ale integralnymi elementami współczesnej edukacji. Wraz z rozwojem całego sektora, skuteczne wykorzystywanie potencjału tych modeli będzie kluczowe dla kształtowania bardziej inkluzywnego i dynamicznego krajobrazu edukacyjnego, upowszechniając dostęp do wysokiej jakości poziomu nauczania dla różnorodnych uczących się na całym świecie.

Maksymilian Mirecki
Bio:
I am a journalist and editor in Coopernicus. I study law and international relations at University of Warsaw. I am also a host of the podcast "Maximum Dose of Knowledge".
Napisany przez:

Maksymilian Mirecki

Dodaj komentarz