Poznaj obecne trendy w edukacji wyższej w Raporcie Edukacyjnym Coopernicus!
Artykuł - zdjęcie główne
Polska w czołówce rankingu o sztucznej inteligencji!

Z każdym rokiem, rozwój technologiczny przyspiesza w ekspresowym tempie, zmieniając życie kolejnych pokoleń nie do poznania. Polska jest jednym z krajów o największym potencjale do rozwoju ośrodków nowych technologii. Zespoły najlepszych ekspertów posiadają ogromne możliwości do wdrażania innowacji na rynek, ale również kadra akademicka. Polska zajęła bardzo wysokie miejsce w Europie w rankingu największej liczby opublikowanych prac naukowych o AI.

W ubiegłym tygodniu, Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) opublikował raport przedstawiający ranking największych osiągnięć publikacyjnych o sztucznej inteligencji. Badanie obejmowało prace opublikowane w latach 2010-2021. Opracowując ranking, badacze skoncentrowali się na obszarach, które aktywnie rozwijają sztuczną inteligencję. Polska zajęła piąte miejsce spośród 27 państw Unii Europejskiej. Spośród 949 tysięcy publikacji na temat AI, około 14 tys. (1,2 %) powstało dzięki wiedzy i doświadczeniu polskich naukowców. Niesamowite osiągnięcie, które pokazuje znaczący wpływ Polski na rozwój sztucznej inteligencji na świecie!

To właśnie dzięki prowadzonym badaniom naukowym i rozwojowi akademickiemu zawdzięczamy wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na rynek. Największy wkład w publikacje naukowe mieli naukowcy z uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska i Politechnika Śląska.

Mamy nadzieję, że tempo rozwoju polskich rozwiązań technologicznych oraz liczba możliwości wykorzystania ich na rynku będą stale rosły. W imieniu całej redakcji Coopernicus gratulujemy naukowcom, którzy przyczynili się do tego osiągnięcia oraz życzymy powodzenia w dalszym rozwoju dydaktycznym i akademickim.

Bibliografia:
1. Raport „Sztuczna inteligencja: osiągnięcia publikacyjne z nauk ścisłych i technicznych w latach 2010-2021”. Opracował go zespół ekspertów OPI w składzie: dr Agata Frankowska, Bartosz Pawlik, dr Marzena Feldy, Anna Sobestjańska.

Napisany przez:

Bartosz Nyga

Dodaj komentarz