Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne

W poprzedni weekend odbyła się kolejna edycja Paris Polish Forum – wydarzenia skierowanego do francuskich studentów i młodych profesjonalistów, pochodzących z Polski i innych państw. Jako Community Partner tej konferencji, zapytaliśmy koordynatorkę, Joannę Mroczkę, o wnioski z przeprowadzonych dyskusji i perspektywę na współpracę polsko-francuską:

Skąd pomysł na organizację Forum? Na jakie potrzeby odpowiada?

To już piąta edycja Paris Polish Forum. Jest to flagowy projekt stowarzyszenia ASPOL, zapoczątkowany w 2016 roku na Sciences Po Paris. Coroczna konferencja łącząca polskich studentów i młodych profesjonalistów mieszkających we Francji, a także studentów z całego kontynentu zainteresowanych regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Celem konferencji jest promowanie dialogu między studentami a przedstawicielami polskiego i francuskiego środowiska politycznego, gospodarczego i biznesowego, dlatego do naszych uczestników należą tzw. young professionals różnych narodowości, którzy są absolwentami lub obecnie studiują na najlepszych uniwersytetach świata.  Chcemy dać możliwość młodym Polakom, oraz studentom innych narodowości, będącym we Francji zobaczyć jakie perspektywy czekają ich między innymi w Polsce po zdobyciu międzynarodowego doświadczenia, zarówno na studiach jak i w pracy zawodowej. Bardzo ważne jest dla nas promowanie współpracy między Francją i Polską, ale najważniejsze jest to aby promować to, co dobrego dzieje się w Polsce z perspektywy karier młodych profesjonalistów. 

Tegorocznym hasłem przewodnim konferencji jest Diverging Paths, a tematyka naszych paneli skupia się na czterech kluczowych dla współpracy francusko-polskiej zagadnieniach: makroekonomia, technologia, energia i zrównoważony rozwój gospodarczy, dobra luksusowe. 

Młodzi Polacy we Francji – sytuacja i potrzeba integracji 

ASPOL powstał jako zrzeszenie studentów polskich na Sciences Po Paris wokół idei promowania stosunków polsko-francuskich zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, kulturalnej, jak i społeczno-politycznej. W roku akademickim 2022/2023 ASPOL rozszerzył działalność poza Paryż i obecnie zrzesza ponad 100 aktywnych członków i członkiń, przede wszystkim polskich studentów, również z innych uniwersytetów na terenie Francji. W ramach organizacji działa grupa młodych osób: studenci i absolwenci francuskich uczelni, reprezentujących Grande Écoles takie jak Sciences Po Paris, École Polytechnique, HEC, ESCP, topowe uniwersytety jak Sorbonne oraz szkoły biznesowe takie jak INSEAD.

Po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielka Brytanię, Francja stała się coraz bardziej konkurencyjnym miejscem do podjęcia studiów przez Europejczyków, w tym przez wielu Polaków. Bardzo się cieszymy, że coraz więcej Polaków decyduje się co roku dołączyć do naszej społeczności. Zmotywowało nas to do uruchomienia programu mentoringowego dwa lata temu we współpracy z Project Access, aby pomóc licealistom odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Bardzo sobie cenimy to, że przez działalność ASPOLu zachęcamy młodych Polaków, aby przyjeżdżali do Paryża i Francji na studia, pokazując jednocześnie polskim studentom, będącym już we Francji, że warto myśleć o powrocie do Polski, aby wykorzystać zdobytą wiedzę i doświadczenie w kraju.

Jakie jest znaczenie współpracy polsko-francuskiej przy rozwiązaniu problemów XXI wieku? 

Podczas paneli tematycznych na konferencji mieliśmy okazję skupić się na kilku kluczowych  dla współpracy francusko-polskiej zagadnieniach. Jednym przykładem jest panel makroekonomiczny: Hindsight 2025: Lessons from the 2008 recession. W obliczu konsekwencji wywołanych przez pandemię Covid-19 a także przez wojnę w Ukrainie, europejskie społeczeństwo stoi w obliczu zbliżającej się recesji na dużą skalę. Podczas panelu makroekonomicznego poruszyliśmy tematykę przygotowania Francji i Polski do powstrzymania wpływu kryzysu, a jednocześnie przekonaliśmy się, że nasze reakcje na Wielką Recesję z 2008 roku mogą być lekcją dla dzisiejszych polityków. Kolejnym przykładem był panel “Energy Sustainability + Investment Panel: The Potential of the Energy Transformation”. Podczas panelu przeanalizowano obecny i przyszły stan zrównoważonych inwestycji energetycznych w Polsce, a także pilną potrzebę transformacji energetycznej. Podkreślono znaczenie współpracy między Polską a Francją w promowaniu zrównoważonych inwestycji energetycznych oraz potencjał współpracy transgranicznej w napędzaniu transformacji energetycznej.

Nowe obszary rynku w Polsce – jak francuska praktyka w obszarze dóbr luksusowych może być zaimplementowana w polskiej gospodarce?

PPF ma na celu pokazanie możliwości jakie daje współpraca między Francją i Polską, szczególnie w tych  obszarach w których Francja jest niekwestionowanym liderem takich jak „rynek towarów luksusowych”. Polska gospodarka ma ogromne możliwości absorpcji pomysłów na rozwój w konkretnych obszarach, a bogacące się już teraz dość szybko polskie społeczeństwo może być coraz większym konsumentem dóbr luksusowych. Jest to ogromny rynek do zagospodarowania i duże pole do popisu dla najlepszych francuskich marek luksusowych, a także ciekawy kierunek rozwoju dla polskich przedsiębiorstw.

Jakie lekcje ze współpracy i dyskusji podczas paneli mogą wyciągnąć obie strony?

Relacje między Polską a Francją mają długą i bogatą historię. Te dwa wielkie narody od wieków łączą głębokie więzi kulturowe i wzajemny szacunek. Podczas konferencji mogliśmy zaobserwować, że te relacje nadal rozwijają się w nowy i ekscytujący sposób.

Dyskusje, które odbyliśmy w ciągu ostatnich kilku dni pokazały, że korzyści płynące ze współpracy polsko-francuskiej są liczne i dalekosiężne. Usłyszeliśmy o możliwościach wzrostu gospodarczego i innowacji, które można osiągnąć dzięki ściślejszej współpracy między tymi dwoma narodami. Dowiedzieliśmy się o bogatym dziedzictwie kulturowym, które jest wspólne dla Polski i Francji, a także o potencjale tego dziedzictwa, które można celebrować i dzielić się nim poprzez wspólne projekty. Co więcej, uznaliśmy również ważną rolę, jaką polityka odgrywa w utrzymywaniu silnych i żywych relacji między narodami, zwłaszcza w świetle zbliżającej się recesji gospodarczej i konfliktu na Ukrainie. Tylko poprzez otwarty i konstruktywny dialog możemy stawić czoła wspólnym wyzwaniom i dążyć do osiągnięcia wspólnych celów.

Polska powinna uczyć się od Francji rozmachu w planowaniu swojego miejsca we współczesnym świecie, wyleczonego z jakichkolwiek kompleksów. Natomiast Francja powinna korzystać z regionalnej wiedzy i historycznego doświadczenia Polski w sprawach związanych z europejską polityką wschodnią obejmującą także Ukrainę, Białoruś i Rosję!

Joanna Mroczka
Bio:

Joanna Mroczka jest współprzewodniczącą ASPOLu, Stowarzyszenia Studentów Polskich we Francji. Obecnie jest studentką studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie Międzynarodowe i Zrównoważony Rozwój na Sciences Po w Paryżu. Otrzymała stypendium rządowe- Eiffel na studia magisterskie od Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych we Francji. Obecnie kończy staż w firmie Kering w zespole ‘Environmental Excellence and Circularity’. Przed przyjazdem do Paryża Joanna spędziła 4 lata w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończyła studia magisterskie z Socjologii z Metodami Ilościowymi na Uniwersytecie w Edynburgu. Ukończyła program IB Diploma w Międzynarodowej Szkole w Krakowie. W przyszłości chciałaby wrócić do Polski i pracować nad promowaniem współpracy transatlantyckiej i zrównoważonego rozwoju w krajowym sektorze biznesowym. Prywatnie pasjonuje się koszykówką i modą.

Joanna Rancew
Bio:
Member of Coopernicus Team and Computer Science and Engineering Master's Student at Politecnico di Milano. Graduate of the Warsaw University of Technology in Biomedical Engineering with a specialization in Biomedical Informatics. You are welcome to read more our articles in Coopernicus Knowledge or on Joanna's Medium: https://medium.com/@jrancew
Napisany przez:

Joanna Rancew

Dodaj komentarz