Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Profil
Podstawowe info
Dodatkowe info
Short bio
Member of Coopernicus Team and Computer Science and Engineering Master's Student at Politecnico di Milano. Graduate of the Warsaw University of Technology in Biomedical Engineering with a specialization in Biomedical Informatics.

You are welcome to read more our articles in Coopernicus Knowledge or on Joanna's Medium: https://medium.com/@jrancew
Zainteresowania naukowe
Data Science, Biomedical Engineering
Afiliacja (1 )
Organizacja
Politecnico di Milano
Rola
Computer Science and Engineering Student
Lokalizacja
Milan, Italy
Publikacje (1 )
My medium Tech&Science articles
I am happy to invite you to explore my articles on Medium, related to Science, Technology and others interesting topics. I am also actively creating articles for Coopernicus. To read my articles visit my Medium profile or Coopernicus Knowledge and enjoy!
Opublikowano w Medium na
Wykształcenie (3 )
Organizacja
III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
Rodzaj wykształcenia
high-school
Dyscyplina naukowa
mathematics-pl, physics-astronomy-pl
Okres
2015-09-01 - 2018-07-01
Organizacja
Warsaw University of Technology
Rodzaj wykształcenia
bachelor
Dyscyplina naukowa
engineering-engineering-3-pl-2, life-sciences-medicine-life-sciences-medicine-2-pl, computer-science-pl
Okres
2018-10-01 - 2022-02-14
Organizacja
Politecnico di Milano
Rodzaj wykształcenia
master
Dyscyplina naukowa
computer-science-pl
Okres
2022-09-12 - obecnie
Języki (4 )
Polish - polski
Native
English
C1
Spanish - español
A2
Italian - italiano
A1
Joanna Rancew
@jrancew
Computer Science and Engineering Student
W społeczności od 2022-06-24 08:27:02