We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 27 October, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) prowadzi nabór na stanowiska administratorów w dziedzinie: Transport

Kryteria kwalifikacyjne:

– biegła znajomość jednego z języków urzędowych UE oraz zadowalająca znajomość innego języka urzędowego, jednym z tych języków musi być język angielski,

– dyplom ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych w dziedzinie prawa, ekonomii, inżynierii, transportu, logistyki lub nauk politycznych oraz co najmniej 7-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu dyplomu, lub dyplom ukończenia co najmniej 4-letnich studiów wyższych w dziedzinie prawa, ekonomii, inżynierii, transportu, logistyki lub nauk politycznych oraz co najmniej 6-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu dyplomu, lub dyplom ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych w dziedzinie innej niż wymienione powyżej oraz co najmniej 9-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu dyplomu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 listopada 2023 r. o godzinie 12:00 (południe).

Więcej informacji na temat wymaganych kwalifikacji i warunków udziału w konkursie oraz procesu zgłaszania się do konkursu można znaleźć na stronie: Administratorzy w dziedzinie transportu | EU Careers (europa.eu)

Position Type
Mid
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
European Union
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 21 November, 2023
Coopernicus
Innovations Academy: From Science to Startup
Warszawa
Lead
Added 21 November, 2023
Coopernicus
Innovations Academy: From Science to Startup
Warszawa
Lead
Added 31 October, 2023
Coopernicus
EMBO- Scientific Exchange Grants
International
Internship