Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 27 October, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) prowadzi nabór na stanowiska administratorów w dziedzinie: Transport

Kryteria kwalifikacyjne:

– biegła znajomość jednego z języków urzędowych UE oraz zadowalająca znajomość innego języka urzędowego, jednym z tych języków musi być język angielski,

– dyplom ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych w dziedzinie prawa, ekonomii, inżynierii, transportu, logistyki lub nauk politycznych oraz co najmniej 7-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu dyplomu, lub dyplom ukończenia co najmniej 4-letnich studiów wyższych w dziedzinie prawa, ekonomii, inżynierii, transportu, logistyki lub nauk politycznych oraz co najmniej 6-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu dyplomu, lub dyplom ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych w dziedzinie innej niż wymienione powyżej oraz co najmniej 9-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu dyplomu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 listopada 2023 r. o godzinie 12:00 (południe).

Więcej informacji na temat wymaganych kwalifikacji i warunków udziału w konkursie oraz procesu zgłaszania się do konkursu można znaleźć na stronie: Administratorzy w dziedzinie transportu | EU Careers (europa.eu)

Position Type
Mid
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
European Union
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead