Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 21 December, 2023
Coopernicus
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Etyka i metody badań naukowych”

PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE

→ Zasady i wytyczne etyczne w badaniach z udziałem ludzi

→ Sposoby unikania plagiatu i oszustwa naukowego

→ Etyka w badaniach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

→ Argumenty za i przeciwko eksperymentom na zwierzętach

→ Uczestnictwo i zgoda informowana w badaniach naukowych

→ Wykorzystanie danych osobowych i konsekwencje etyczne

→ Różne podejścia i strategie badawcze w różnych dziedzinach nauki

→ Rola recenzji i ekspertów w zapewnieniu etyczności i jakości badań

→ Równość płci i różnorodność w nauce jako kwestie etyczne

→ Doskonalenie narzędzi badawczych i technik pomiaru

→ Praktyczne wyzwania związane z prowadzeniem badań naukowych

→ Prywatność danych i ochrona informacji w badaniach internetowych

→ Ocena jakości i wiarygodności badań naukowych

→ Jakościowe metody badań empirycznych

→ Znaczenie i skutki naruszania zasad etycznych w nauce

→ Konsekwencje naruszeń etyki dla naukowców i społeczeństwa

→ Zarządzanie danymi badawczymi i zachowanie oryginalności

→ Odpowiedzialność w publikowaniu badań

→ Konflikty interesów w badaniach naukowych

→ Alternatywne metody badawcze

→ Etyka badań klinicznych we współczesnym świecie

→ Zagadnienia związane z reprodukowalnością badań

→ Kształtowanie postaw etycznych wśród naukowców

→ Uczciwość intelektualna

→ Narzędzia badawcze XXI wieku

 

Informację pochodzą ze strony: LINK

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
Polska
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship