Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 14 September, 2023
Coopernicus
Konkurs NSA na pracę z zakresu sądownictwa administracyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat sądownictwa administracyjnego oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich.  Do konkursu może zostać zgłoszona praca na temat związany z zakresem działania sądownictwa administracyjnego. Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które zostały ocenione przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą lub dobrą plus i zostały napisane w języku polskim.

 

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy obronili prace w terminie od dnia 31 października 2022 r. do dnia 31 października 2023 r. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać jej autor, po uzyskaniu akceptacji promotora lub recenzenta bądź promotor lub recenzent – za zgodą autora pracy. Prace należy składać do dnia 6 listopada 2023 r., zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne, a także możliwość publikacji streszczenia pracy lub jej fragmentu w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego.

 

Informację pochodzą ze strony: https://nsa.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-na-najlepsza-prace-magisterska,news,4,956.php

Position Type
Internship
Languages
Polish - polski
Contract type
Part-time
Location
Polska
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship