We've just published new episode of our podcast!
Link
Added 14 September, 2023
Coopernicus
Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji

Nagrody zostaną przyznane według następujących kategorii

  • prace licencjackie lub inżynierskie – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
  • prace magisterskie – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek,
  • rozprawy doktorskie – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
  • publikacje – maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki,
  • innowacyjne rozwiązania – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek.

Do Konkursu o nagrodę Ministra mogą być zgłaszane

  • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  • publikacje, które zostały opublikowane w postaci wydawnictw zwartych w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  • innowacyjne rozwiązania – funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż trzy lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

Uczestnikami Konkursu (autorami prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji i innowacyjnych rozwiązań) mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w Polsce obronili prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, wydali publikacje albo wdrożyli innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz oświadczenia zgodnego
ze wzorem właściwym dla danej kategorii, określonym w Regulaminie.

 

Informacje pochodzą ze strony: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konkurs-o-nagrode-ministra-rozwoju-i-technologii-w-dziedzinie-geoinformacji2

Position Type
Internship
Languages
Polish - polski
Contract type
Part-time
Location
Polska
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 21 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
The World Bank Group Young Professionals Program (WBG YPP)
International
Internship
Added 21 September, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Zastępca Dyrektora Wykonawczego (Deputy Executive Director – Management, Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wykonawczego Funduszu Ludnościowego NZ
Nowy Jork
Lead
Added 21 September, 2023
Coopernicus
XXI edycja programu stypendialnego Młoda Polska
Polska
Internship