Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 14 September, 2023
Coopernicus
Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji

Nagrody zostaną przyznane według następujących kategorii

  • prace licencjackie lub inżynierskie – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
  • prace magisterskie – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek,
  • rozprawy doktorskie – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek,
  • publikacje – maksymalnie 1 nagroda w formie statuetki,
  • innowacyjne rozwiązania – maksymalnie 2 nagrody w formie statuetek.

Do Konkursu o nagrodę Ministra mogą być zgłaszane

  • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  • publikacje, które zostały opublikowane w postaci wydawnictw zwartych w okresie dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  • innowacyjne rozwiązania – funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż trzy lata od rozpoczęcia ich użytkowania.

Uczestnikami Konkursu (autorami prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji i innowacyjnych rozwiązań) mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w Polsce obronili prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, wydali publikacje albo wdrożyli innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz oświadczenia zgodnego
ze wzorem właściwym dla danej kategorii, określonym w Regulaminie.

 

Informacje pochodzą ze strony: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konkurs-o-nagrode-ministra-rozwoju-i-technologii-w-dziedzinie-geoinformacji2

Position Type
Internship
Languages
Polish - polski
Contract type
Part-time
Location
Polska
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia Szwedzkiego Kolegium Studiów Zaawansowanych 2024
Szewcja
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Stypendia doktoranckie na GSSI we Włoszech 2024
Italy
Internship
Added 20 May, 2024
Coopernicus
Konkurs Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA 2024
Polska
Internship