Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 22 December, 2023
Coopernicus
Program RITA – Projekty partnerskie

Projekty partnerskie finansowane są z programu RITA w ramach otwartych konkursów grantowych. Partnerstwo i oparcie projektu o rzeczywiste potrzeby, a także umiejscowienie projektu w stosownym regionie geograficznym i obszarze tematycznym to kluczowe kwestie w ocenie wniosku projektowego.

Partnerstwo znajduje swoje odbicie we wspólnym planowaniu i realizowaniu projektu – oboje partnerzy – polska organizacja pozarządowa będąca liderem partnerstwa i wnioskodawcą oraz odpowiednia instytucja z kraju objętego programem, powinni mieć równy wpływ na kształt projektu i podejmowane decyzje, wspólnie nieść odpowiedzialność za rezultaty projektu. Niezmiernie ważne jest wzajemne zaufanie partnerów i wymiana doświadczeń.

Składane projekty powinny odpowiadać realnym potrzebom. W diagnozie potrzeb nieoceniony jest udział partnera ze wschodu – to on, będąc na miejscu, najlepiej zna grupę docelową i może weryfikować jej potrzeby. Polski partner, najlepiej znający polskie rozwiązania i doświadczenia, proponuje te, które warto zastosować w danym projekcie.

Program RITA posiada szeroki zakres tematyczny, jednak wszystkie proponowane projekty powinny być skupione na długotrwałości i multiplikacji rezultatów, w kontekście polskich doświadczeń.

 

Informację pochodzą ze strony: LINK

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
International
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship