Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 21 December, 2023
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Staże Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Oferujemy 4 rodzaje staży:

  • Pan-European Seal Professional Traineeship Programme (miesięczna kwota grantu na edycję 2023-2024: 1.200 € w Alicante i 1.300 € w Brukseli lub Luksemburgu)
  • Staże dla młodych profesjonalistów (miesięczna kwota dotacji na edycję 2023-2024: 1.200 € w Alicante i 1.300 € w Brukseli lub Luksemburgu)
  • Staże dla młodszych pracowników IP (diety miesięczne w edycji 2023-2024): 1.200€)
  • Bezpłatne staże

Informację pochodzą ze strony: LINK

Position Type
Internship
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
International
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship