Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 20 September, 2023
Coopernicus
Stypendia Miasta Torunia w dziedzinie kultury

Od 2004 r. Miasto Toruń funduje Stypendia Miasta Torunia w dziedzinie kultury. Wsparcie udzielane jest osobom zajmującym się działalnością artystyczną, twórcom i animatorom.

Stypendium przyznawane jest w konkursie wniosków o stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kulturyna realizację  przedsięwzięcia o charakterze projektu twórczego w zakresie literatury, muzyki, sztuki wizualnej, teatru, filmu i tańca i twórczości ludowej. Stypendium ma charakter indywidualny. Mogą się o nie ubiegać osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

Podstawowe informacje:

  • O stypendium wnioskować mogą osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terenie Torunia, bez ograniczenia wieku.
  • Stypendia przyznawane są dwa razy w ciągu roku: na cały rok i na I półrocze w pierwszej turze oraz na II półrocze w drugiej.
  • Wnioski należy składać w następujących terminach: od 1 do 31 października roku kalendarzowego – jeśli dotyczą stypendium półrocznego (w pierwszym półroczu następnego roku) oraz całorocznego (na rok następny) lub od 1 do 30 kwietnia roku kalendarzowego – jeśli dotyczą stypendium półrocznego w drugim półroczu danego roku.
  • Decyzje podejmowane w sprawie stypendiów mają charakter decyzji administracyjnych.

Informację pochodzą ze strony: https://www.torun.pl/pl/kultura/polityka-kulturalna-miasta/stypendia-i-dotacje-kulturalne/stypendia-kulturalne

Position Type
Internship
Languages
Polish - polski
Contract type
Freelance
Location
Toruń
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead