Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 17 April, 2023
Coopernicus
Stypendia na wizyty w niemieckich uczelniach skierowane do grup studentów wszystkich kierunków oraz towarzyszącego im nauczyciela akademickiego

Stypendia DAAD oferuje możliwość nawiązanie kontaktu z niemieckim uczedlniami a co za tym potem idzie odwiedzenie ich.O stypendium mogą się ubiegać 10-15 osobowe grupy studentów wszystkich kierunków od drugiego roku studiów oraz jeden nauczyciel akademicki (który składa wniosek). Wysokość stypendium wynosi
50 euro na dzień podróży dla każdego uczestnika, 90% przyznanej kwoty zostanie przekazane na konto uczelni/ wydziału przed rozpoczęciem podróży (pozostałe 10% wypłacane jest po otrzymaniu sprawozdania).

Position Type
Internship
Languages
English
Contract type
Freelance
Location
Niemcy
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead