Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 20 September, 2023
Coopernicus
Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego otwiera nabór wniosków o stypendia dla lubuskich uczniów i studentów. Na co można otrzymać wsparcie?

Do 30 września 2023 r. trwa przyjmowanie wniosków stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego. To świadczenia dla uczniów mających wybitne osiągnięcia w nauce i realizujących twórcze lub artystyczne pasje. Poprzez program stypendialny Samorząd Województwa Lubuskiego pomaga uzdolnionej młodzieży realizować wyznaczone cele i rozwijać zainteresowania. Stwarza też młodym ludziom odpowiednie warunki do dalszego kształcenia się i rozwoju. Stypendia są także formą promocji tych młodych Lubuszan, którzy realizując swoje aspiracje, przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu.

Wnioskodawcami mogą być szkoły ponadpodstawowe i artystyczne oraz stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury. Każdy z wnioskodawców może złożyć najwyżej 5 wniosków o przyznanie stypendium. Zgodnie z regulaminem, wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2023/2024 należy składać, w terminie do dnia 30 września 2023 r.

 

Informację pochodzą ze strony: https://lubuskie.pl/wiadomosci/21069/stypendia-marszalka-do-wziecia

 

Position Type
Internship
Languages
Polish - polski
Contract type
Part-time
Location
Województwo Lubuskie
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 21 June, 2024
Coopernicus
Międzynarodowa letnia szkoła ‘Thinking wisely. The Mieroszewski Centre’s School of Political Expertise’
Tatariv, obwód iwanofrankowski, Ukraina
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE TERAZ POLSKA TURYSTYKA
Polska
Lead
Added 21 June, 2024
Coopernicus
XIX Konkurs Project Master na pracę dyplomową z zarządzania projektami
Polska
Lead