Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Added 11 December, 2023
Coopernicus
Szkoły Zjednoczonego Świata – nauka w szkołach prywatnych- Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego

Grant oferuje dwa osobne konkursy o miejsca w szkołach UWC oraz w szkołach prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Kandydaci muszą aby brać udział w konnkursie o stypendiu muszą spełniać warunki podane na stronie. Komisja każdego etapu konkursu dokonuje oceny uczestników danego etapu na podstawie przyjętej punktacji na stronie. Wysokość stypendiów uzależniona jest od indywidualnych potrzeb finansowych kandydata. W zależności od wysokości łącznego dochodu rodziny, może ona zostać poproszona o współfinansowanie nauki kandydata, proporcjonalnie do wysokości tego dochodu. Stypendia nie obejmują kosztów przejazdów/przelotów do szkoły, opłat za zajęcia dodatkowe oraz kieszonkowego.

 

Informację pochodzą ze strony: https://pss.edu.pl/pl

Position Type
Lead
Languages
English
Contract type
Full-time
Location
International
Coopernicus
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Founded in
2022
Employees
6
Similar jobs
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program Stypendialny Mieroszewskiego: Badaj na Ukrainie
Polska
Internship
Added 11 June, 2024
Coopernicus
VANIER SCHOLARSHIP
Canda
Lead
Added 11 June, 2024
Coopernicus
Program stypendialny „Exact Future” 2024
Polska
Internship