Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Call for Papers: Szybkie zmiany demograficzne a społeczno-gospodarcza przyszłość Europy


Demografia nigdy nie jest statyczna, a jeśli chodzi o demografię, Europa jest prawdopodobnie najbardziej złożonym i dynamicznym teatrem przełomowych przypływów, które nadal zderzają się i ingerują. Na początku nowego milenium, UE doświadczyła likwidacji barier handlowych, ustanowienia reżimu Schengen oraz niespotykanego poziomu stabilności politycznej. Te czynniki stworzyły nowe środowisko demograficzne, gdzie niedawno izolowane populacje i gospodarki zaczęły szybko się wymieniać i mieszać. Jednak ten okres łagodnej wymiany i fluktuacji demograficznej teraz się kończy: żadne inne wydarzenie w Europie powojennej nie może równać się z rozległą inwazją Rosji na Ukrainę i głęboko gwałtownymi konsekwencjami demograficznymi, które spowodowała.

Te wyzwania związane z radzeniem sobie ze stagnacją demograficzną, łagodzeniem wykluczenia społeczeństw imigranckich oraz kształtowaniem sensownej polityki społeczno-gospodarczej staną się jeszcze bardziej palące w przyszłości – jedynym sposobem na sprostanie różnym wyzwaniom demograficznym jest ich zrozumienie. Dlatego Fundacja Nasza Przyszłość ma na celu opracowanie Tomu Redagowanego, który stanie się kompleksowym studium różnych ekonomicznych, społecznych, kulturowych i geopolitycznych przyczyn zmian demograficznych. Przewodnik, który pomoże nam kierować się ku bardziej stabilnej demograficznie przyszłości. Z myślą o przyjęciu innowacyjnych liderów myśli z globalnej Akademii, Manuscript zostanie wydrukowany i opublikowany przez Inicjatywę Coopernicus Fundacji Nasza Przyszłość latem 2024 roku.

  • Jaka będzie łączna długość manuskryptu?

~300 stron (15–20 prac)

  • Jaka jest oczekiwana długość prac?

5 000–8 000 słów

  • Kto może przesłać swoje prace?

Raport ma być głównie złożony z prac doktorantów, którzy chcą zwiększyć swoje portfolio publikacyjne, jednakże prace studentów oraz absolwentów studiów magisterskich także będą rozpatrywane.

  • Jaki jest termin?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesłania swoich propozycji abstraktów do 15 stycznia 2024 roku. Wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni do przesłania kompletnych prac do 3 czerwca 2024 roku.

  • Czy istnieją jakieś ograniczenia narodowościowe lub akademickie?

Akademicy i eksperci polityczni wszystkich narodowości i przynależności są mile widziani do zgłaszania swoich prac.

  • Jakie tematy będą rozważane?

Nie ma określonych tematów, które muszą być uwzględnione, pod warunkiem, że każde badanie skupia się na problemie związanym z zmianami demograficznymi w Europie. Mogą to być podejścia ekonomiczne, społeczne, kulturowe, a nawet filozoficzne.

  • Jaki jest proces selekcji?

Selekcja abstraktów i proces recenzji gotowych prac będzie prowadzony przez ekspertów akademickich związanych z Our Future Foundation.

Wszyscy autorzy, którzy przekażą swoje prace w terminie, zostaną powiadomieni, czy ich prace zostały wybrane w ciągu 3 tygodni od terminu.

Prosimy o przesyłanie abstraktów oraz wszelkich pytań na adres e-mail jcb@off.org.pl

Jakub Bryjak
Napisany przez:

Jakub Bryjak

Dodaj komentarz