Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Gogle VR w medycynie

Gogle VR przestały być wyłącznie rozrywkowym gadżetem dla entuzjastów nowych technologii, chcących odkrywać możliwości wirtualnego świata. Technologie wykorzystujące AR i VR stają się istotnym narzędziem różnych gałęziach przemysłu, w tym również w dziedzinie medycyny. Nowinka technologiczna zaczęła wspierać specjalistów w dokumentacji leczenia, w telemedycynie, monitorowaniu parametrów życiowych czy diagnozowaniu [1]. 

Dzięki możliwościom symulowania rzeczywistości, w przestrzeni wygenerowanej komputerowo, terapeuci mogą odtwarzać stresujące pacjentów środowisko w bezpiecznym gabinecie, a szkoły medyczne przeprowadzać immersyjne symulacje chirurgiczne, które są cenną praktyką dla studentów [2]. W Massachusetts General Hospital, rezydenci i studenci wydziału Ortopedii korzystają z systemu o nazwie PrecisionOS, aby jeszcze lepiej kształcić się w umiejętnościach motorycznych, wymaganych podczas operacji [3]. Wirtualna rzeczywistość daje możliwości bliskie realizmowi, bezpiecznego, dla lekarza i pacjenta, uczenia się na nawet najtrudniejszych przypadkach chorobowych.

W marcu bieżącego roku, gogle Apple Vision Pro we współpracy z oprogramowaniem eXeX wsparły lekarzy podczas przeprowadzenia dwóch procedur mikrochirurgicznych kręgosłupa w szpitalu Cromwell w Londynie [4]. Apple Vision Pro zostały wprowadzone przez technologicznego giganta w lutym tego roku, a razem z nimi różne oprogramowania i aplikacje do wykorzystania w wielu gałęziach medycyny [5].  eXeX to jedno z takich oprogramowań – wsparte przez sztuczną inteligencję, umożliwia usprawnienie przebiegu operacji oraz zarządzanie sprzętem chirurgicznym, poprzez precyzyjnie zdefiniowane kroki procedury. Te informacje, dostępne przed i w trakcie operacji umożliwiają zespołowi obserwację procesu i sprzętu w czasie rzeczywistym podczas operacji oraz kierowanie się szczegółowo wskazanymi poleceniami.

Fot. Unsplash

VR jest też coraz częściej wykorzystywany w celu zmniejszenia bólu u pacjentów [6] – w przeglądzie „Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości jako metody redukcji bólu i lęku u pacjentów pediatrycznych”, opracowanym przez polskich naukowców wskazano, że „VR stanowi dobrą metodę w redukcji lęku okołooperacyjnego, bólu podczas zaopatrywania ran oraz bólu i lęku w procedurach inwazyjnych. [7]”.

Z kolei w pracy doktorskiej, doktora Mateusza Łuczaka, możemy przeczytać, że „technologia VR w goglach Oculus Go pozwoliła obniżyć nasilenie dolegliwości w bolesnym zabiegu cystoskopii [8]”. 

Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji, AR i VR zdają się mnożyć, a firma badawcza Research and Markets prognozuje, że wykorzystanie AR i VR w opiece zdrowotnej może w latach 2023-2027 osiągnąć roczną stopę wzrostu na poziomie 22,5% [9]. Z drugiej jednak strony, technologie niewątpliwie wymagają udoskonalania i optymalizacji kosztowej – ich obecna cena jest istotną przeszkodą na drodze do powszechnego wykorzystania. 

Bibliografia:

  1. Journal of Medical Internet Research,  2020, 22(11), e17980, The Effectiveness of Virtual Reality in Managing Acute Pain and Anxiety for Medical Inpatients: Systematic Review. autorzy Smith, V., Warty, R. R., Sursas, J. A., Payne, O., Nair, A., Krishnan, S., da Silva Costa, F., Wallace, E. M., & Vollenhoven, B. https://doi.org/10.2196/17980   [dostęp 21.03.2023]
  2. Apple.com, Apple Vision Pro unlocks new opportunities for health app developers, https://www.apple.com/newsroom/2024/03/apple-vision-pro-unlocks-new-opportunities-for-health-app-developers/  [dostęp 21.03.2023]
  3. Business Insider, Apple’s Vision Pro was used in surgery to help perform spinal operations, autor Jyoti Mann, https://www.businessinsider.com/apple-vision-pro-spinal-operations-surgery-hospital-2024-3?IR=T  [dostęp 21.03.2023]
  4. HealthTech Magazine, How AR & VR in Healthcare Enhances Medical Training, autor Brian T. Horowitz, https://healthtechmagazine.net/article/2022/12/ar-vr-medical-training-2023-perfcon  [dostęp 21.03.2023]
  5. Business Wire, Global $9.79 Bn AR-VR in Healthcare Market to 2027 by Component, Device Type, Application, End Use – ResearchAndMarkets.com, https://www.businesswire.com/news/home/20220719005693/en/Global-9.79-Bn-AR-VR-in-Healthcare-Market-to-2027-by-Component-Device-Type-Application-End-Use—ResearchAndMarkets.com [dostęp 21.03.2023]
  6. Fox Business, Apple Vision Pro headset becomes tool in operating room, autor Aislinn Murphy, https://www.foxbusiness.com/technology/apple-vision-pro-headset-becomes-tool-operating-room [dostęp 21.03.2023]
  7. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, Zeszyt 56/2019, s 275-289, Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w medycynie i służbie zdrowia, autorzy Dorota Kamińska, Grzegorz Zwoliński  https://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z56_18.pdf [dostęp 21.03.2023]
  8. Journal of Education, Health and Sport, 19 May 2023. Vol. 31, no. 1, pp. 80-93, Virtual Reality as a method to reduce pain and anxiety in pediatric patients – a review, autorzy Fussek-Styga Urszula, Błaszczyk Agnieszka, Trojan Sara, Kwieciński Jakub, Miszuda Sławomir, Szwedkowicz Agata, Basiaga Bartosz, Bednarz Krzysztof, Heluszka Jakub, Leśniak Marek, https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/43705 [dostęp 21.03.2023]
  9. Polska Platforma Medyczna, Wpływ stosowania urządzeń do wirtualnej rzeczywistości na dolegliwości bólowe i lęk u chorych poddawanych zabiegom urologicznym przeprowadzanych w znieczuleniu miejscowym lub bez znieczulenia, autor Mateusz Łuczak, https://tiny.pl/dtg37 [dostęp 21.03.2023]

Fot. Unsplash

Paula Śnieć
Napisany przez:

Paula Śnieć

Dodaj komentarz