Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Jak badane są nowe związki do leczenia ran? Wywiad z Kają Turzańską, doktorantką Royal College of Surgeons, Ireland

Czym aktualnie zajmuje się Pani naukowo?

Na moim projekcie doktorskim badam związki BODIPY. BODIPY (4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene) to fizjologicznie stabilne fluorofory stosowane jako sondy do bioobrazowania lub fotodynamiczne środki terapeutyczne w zastosowaniach przeciwnowotworowych. Są również atrakcyjnymi nowymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi do zastosowań miejscowych. Inaczej niż w przypadku antybiotyków stosowanych w zabijaniu bakterii, w tych związkach pośredniczy tlen singletowy, wytwarzany przez światło. Wśród nich poszukuję najlepszych kandydatów o działaniu przeciwbakteryjnym. 

Jakie zastosowania mogą mieć te badania na rynku komercyjnym? 

Związki BODIPY w przyszłości mogłyby wspomóc leczenie ran w szczególności u pacjentów ze stopą cukrzycową. Dzięki temu, że mechanizm działania związków BODIPY polega na wytwarzaniu tlenu singletowego nie dochodzi tak szybko do powstawania lekooporności. Oprócz stosowania antybiotyków, lekarze mogliby miejscowo na ranę używać związków BODIPY i naświetlać odpowiednią lampą. To mogłoby skrócić i poprawić proces gojenia się ran u pacjentów. 

Jaka była ścieżka kariery, która doprowadziła Panią do decyzji o doktoracie?

Zaczęło się wszystko od marzenia, żeby pracować w laboratorium. Zastanawiałam się między farmacją a kosmetologią. Zdecydowałam się na kosmetologię. Studiowałam na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Potem ukończyłam roczne studia podyplomowe z mikrobiologii na Uniwersytecie Warszawskim. Temat mojej pracy magisterskiej dotyczył znaczenia roślin kosmetycznych w procesie gojenia się ran. I właściwie to wpłynęło na to, że chciałam kontynuować badania związane z zainfekowanymi ranami. Poszukiwałam takiego doktoratu, na którym mogłabym kontynuować swoje badania. 

Jakie są Pani odczucia, co najbardziej zaskoczyło Panią w studiowaniu doktoratu na Royal College of Surgeons?

Mam bardzo pozytywne odczucia związane z projektem doktorskim na RCSI. Projekt odbywa się w bardzo sprzyjającej badaniom atmosferze. Mam zgrany zespół nie tylko mikrobiologów na uczelni RCSI, ale również chemików z Dublin City University, którzy przygotowują dla nas związki BODIPY. Organizowane są regularne spotkania z moim zespołem, gdzie omawiane są ważne kwestie związane z projektem. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem była dla mnie duża otwartość na proponowanie swoich pomysłów oraz szerokie możliwość przetestowania ich.

Adnotacja od redakcji: Osoby posiadające stopień doktora mają kluczowy wpływ na rozwój kapitału społecznego ze względu na ich specjalistyczną wiedzę i głęboką ekspertyzę w danej dziedzinie. Dodatkowo, podjęcie decyzji o zrobieniu doktoratu za granicą otwiera wiele możliwości i korzyści. Dostęp do światowej klasy infrastruktury badawczej umożliwia rozwój profesjonalny, zapewniając dostęp do zaawansowanych zasobów naukowych i ulepszając jakość badań. Osoby o międzynarodowym doświadczeniu powracające do kraju przynoszą ze sobą nie tylko bogactwo wiedzy i umiejętności zdobytych za granicą, ale także nowe perspektywy i spojrzenie na różnorodne zagadnienia, również w kontekście rynku.

Kaja Turzanska
Napisany przez:

Joanna Rancew

Dodaj komentarz