Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Marek Wesoły: „Jesteśmy ostatnim krajem w Europie, którego gospodarka jest oparta na węglu kamiennym, a co za tym idzie także ostatnim krajem, który w dużym stopniu ten węgiel wydobywa we własnym zakresie” – V Our Future Forum

12 maja bieżącego roku w centrum eventowym The Tides w Warszawie odbyła się V edycja Our Future Forum. W konferencji wzięła udział rekordowa liczba ponad tysiąca dwustu uczestników. Wydarzenie składało się z dziesięciu paneli dyskusyjnych, pięciu warsztatów masterclass oraz trzech keynote speech.

Jeden z paneli dotyczył zielonej rewolucji w Polsce. Dyskusję poprowadziła Zuzanna Buszman – Mentorka Fundacji Our Future Foundation, a przede wszystkim członkini Rady Fundacji. W panelu uczestniczyli: Jan Moś – Associate Partner w McKinsey&Company, Piotr Markowski – Prezes Zarządu Corab SA, Artur Warzocha – Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia SA oraz Marek Wesoły – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Zuzanna Buszman zaczęła od podziękowania wszystkim prelegentom za udział w tak ważnym wydarzeniu dla młodych ludzi oraz przedstawienia podstawowych założeń polityki energetycznej Polski. Następnie zwróciła się do pana Artura Warzochy z pytaniem, dlaczego właściwie transformacja energetyczna jest nam potrzebna i z jakiego powodu nie możemy zostać przy obecnym status quo.

Wiceprezes Zarządu Tauron Polska Energia SA odpowiedział, że przejście na odnawialne źródła energii jest konieczne do utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki. Zaznaczył, że Polska ma czas do 2050 roku na całkowite odejście od węgla, natomiast budowa elektrowni atomowej w naszym kraju może pomóc osiągnąć nam ten cel znacznie szybciej. Podkreślił istotną rolę hydroelektrowni, elektrowni wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych, jako kluczowych filarów polskiej energetyki odnawialnej w przyszłości. Na zakończenie swojej wypowiedzi wspomniał, że w ostatnich latach zdarzały się w Polsce momenty, gdy produkcja energii ze źródeł odnawialnych, była wyższa od produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych, co tylko pokazuje ogromny postęp, jaki dokonał się w tej dziedzinie.

Piotr Markowski zmierzył się z pytaniem z jakimi wyzwaniami zmagają się polscy inwestorzy, którzy inwestują w odnawialne źródła energii. Podkreślił, że nie trzeba zajmować się zawodowo inwestowaniem, żeby przeznaczyć swoje pieniądze na odnawialne źródła energii, ponieważ w Polsce jest już ponad milion gospodarstw domowych, które są producentami energii elektrycznej, dlatego że w ostatnich latach zainwestowały między innymi w fotowoltaikę. Następnie dokonał podziału rynku fotowoltaicznego na trzy grupy: indywidualnych działaczy, średnie firmy oraz profesjonalnych inwestorów. Dodał również, że jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów, związanych z odnawialnymi źródłami energii jest agro fotowoltaika, czyli metoda jednoczesnego wykorzystania pól uprawnych do produkcji pożywienia i energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych.

Marek Wesoły odniósł się do zasady trzech D, czyli digitalizacji, dekarbonizacji i decentralizacji, stwierdzając że tylko kompleksowa realizacja każdego z tych elementów może doprowadzić do osiągnięcia przez Polskę sukcesu. „Jesteśmy ostatnim krajem w Europie, którego gospodarka jest oparta na węglu kamiennym, a co za tym idzie także ostatnim krajem, który w dużym stopniu ten węgiel wydobywa we własnym zakresie” – powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Zaznaczył, że najtrudniejszym do zrealizowania elementem zasady trzech D, z którym musi zmierzyć się Polska jest dekarbonizacja, ponieważ węgiel wciąż stanowi fundament naszej gospodarki. „Ponad 70% energii elektrycznej w Polsce pochodzi z węgla kamiennego” – podkreślił Marek Wesoły niewesoło. Następnie stwierdził, że w naszym położeniu geograficznym energia wiatrowa oraz słoneczna nie mogą być uznane za stabilne źródła energii, zatem Polska powinna skupić się na rozwijaniu innych trwalszych źródeł energii. Uznał, że najlepszą alternatywą dla elektrowni węglowych są elektrownie atomowe, ponieważ zapewniają one największą stabilność. Na zakończenie w celu uświadomienia uczestnikom wydarzenia skali wyzwania przed jakim stoimy powiedział, że według wyliczeń ekspertów całkowity koszt transformacji energetycznej w Polsce wyniesie kilka bilionów złotych, a dla porównania roczny budżet naszego państwa to około sześćset miliardów złotych, zatem pełne przejście na odnawialne źródła energii kosztowałoby nas wielokrotność naszego rocznego budżetu.

Jan Moś skupił się na technologiach, które mają największy potencjał do przyspieszenia transformacji energetycznej. W pierwszej kolejności wymieniał rozwiązania oparte na uzyskiwaniu energii z wodoru, następnie wspomniał o CCS (Carbon Capture and Storage), czyli technologii wychwytującej dwutlenek węgla z atmosfery, a także podkreślił znaczenie elektryfikacji w transporcie oraz innych sektorach gospodarki. Na koniec podkreślił, że jego zdaniem samo państwo nie poradzi sobie z wyzwaniami stawianymi przez transformację energetyczną, dlatego powinno być aktywnie wspierane przez biznes.

Piotr Markowski przedstawił uczestnikom konferencji swoją autorską wizję niezależności energetycznej gospodarstw domowych. „Nasza wizja polega na tym, żeby gospodarstwo domowe było producentem energii elektrycznej” – opowiadał Prezes Zarządu Corab SA. Stwierdził, że indywidualni konsumenci też są odpowiedzialni za transformację energetyczną i mogą istotnie przyczynić się do upowszechnienia odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju.

Łukasz Warzocha pochwalił ideę samowystarczalności gospodarstw domowych i powiedział, że reprezentowana przez niego Tauron Polska Energia SA w pełni popiera i wspiera tą wizję. Zaznaczył, że sieci dystrybucyjne w Polsce wymagają ciągłej modernizacji i podkreślił, że jego zdaniem jest to jedno z największych wyzwań, z jakimi będzie mierzył się nasz kraj w najbliższych latach. Wspomniał również, że trzeba zwrócić uwagę na kwestię magazynowania energii, którą można rozwiązać chociażby poprzez budowę elektrowni szczytowo-pompowych oraz tworzenie magazynów opartych o ogniwa litowo-jonowe. Na koniec przypomniał, że wielokrotnie wymagania związane z transformacją energetyczną stawiane przez Unię Europejską nie są dostosowane do specyfiki polskiej gospodarki i o ile nasz kraj powinien jak najszybciej dokonać transformacji energetycznej, o tyle nie może zrobić tego za wszelką cenę, nie uwzględniając kosztów społecznych z tym związanych.

Zuzanna Buszman podkreśliła znaczenie i wpływ rozwoju nowych technologii w zakresie transformacji energetycznej na kształtowanie rynku pracy w przyszłości. Przytoczyła dane pochodzące z raportu, przygotowanego przez Konfederację Lewiatan, z których wynika, że do 2030 roku w Polsce powstanie trzysta tysięcy nowych miejsc pracy w branżach takich jak: OZE, energetyka jądrowa oraz elektromobilność. Następnie spytała pana Jana Mosia, jakie umiejętności powinni rozwijać młodzi ludzie, aby odnaleźć się na zmieniającym się, w związku z transformacją energetyczną, rynku pracy.

Associate Partner w McKinsey&Company stwierdził, że z pewnością w najbliższych latach ceniona będzie wiedza z zakresu przedmiotów ścisłych: fizyki, inżynierii oraz informatyki. Po chwili dodał jednak otuchy wszystkim humanistom, mówiąc że kluczowe będą także kompetencje miękkie: komunikatywność, kreatywność oraz umiejętność pracy w grupie. Zaznaczył także, że zawsze będzie występowało zapotrzebowanie na ludzi z zapałem przedsiębiorczym, bo to właśnie przedsiębiorcy są jednym z głównych motorów napędowych transformacji energetycznej.

Piotr Markowski zmierzył się pytaniem jak zachęcić młodych ludzi do powrotu do Polski po studiach zagranicznych. Powiedział, że w najbliższych latach czeka nas ogromna migracja technologii z Dalekiego Wschodu do Polski, co stanowi ogromną szansę dla młodych ludzi, którzy powinni tą technologię zaimplementować w naszym kraju.

Marek Wesoły dodał, że w ostatnich latach trendy są coraz lepsze, ponieważ z roku na rok coraz więcej młodych Polaków wraca do naszego państwa po studiach, nawet pomimo kryzysów związanych z pandemią Covid-19 oraz wojną za naszą wschodnią granicą. Na koniec zaznaczył, że nowe wyzwania technologiczne będą potrzebowały świeżych pracowników, których już teraz w Polsce jest za mało, więc przed generacją Z otwiera się ogromna szansa. „Jeśli nie postawimy na edukację młodych ludzi i tworzenie innowacyjnych rozwiązań, staniemy się tylko klientem świata, odbiorcą nowych technologii, płatnikiem dostarczonych rozwiązań, a to na pewno nie jest dobry kierunek dla nas” – zakończył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Źródło: Raport Our Future Foundation

Zdjęcie: Our Future Foundation

Maksymilian Mirecki
Bio:
I am a journalist and editor in Coopernicus. I study law and international relations at University of Warsaw. I am also a host of the podcast "Maximum Dose of Knowledge".
Napisany przez:

Maksymilian Mirecki

Dodaj komentarz