Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Międzynarodowa kariera to gotowość do podejmowania globalnych wyzwań

Doktor Michael Richter rozpoczął swoją karierę akademicką od decyzji o podjęciu studiów doktoranckich w Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu w Bremen. Jak sam mówi, była to kontynuacja jego dotychczasowej drogi. Wcześniej zdobył międzynarodowe wykształcenie na wielu prestiżowych uniwersytetach – UCL w Londynie i HSE w Moskwie, a także w Kolegium Europejskim w Natolinie. W swoich badaniach doktor Richter koncentruje się na obszarach ekonomii politycznej i stosunków międzynarodowych, z naciskiem na te w Europie Wschodniej. Doktor Richter publikuje w wielu czasopismach. Jak sam mówi, najbardziej dumny jest z publikacji w Global Policy, która po rozpoczęciu wojny w Ukrainie dostarczyła jasnych i praktycznych ram dla wysiłków na rzecz odbudowy.

Globalne wyzwania. Badanie reform antykorupcyjnych w Ukrainie

„Ta międzynarodowa orientacja jest nie tylko odzwierciedleniem mojego osobistego dziedzictwa, ale także zobowiązaniem do sprostania globalnym wyzwaniom poprzez współpracę i kompleksowe podejście” –  mówi doktor Richter.

W centrum jego badań znajduje się analiza reform antykorupcyjnych, zwłaszcza w kontekście ukraińskim. Doktor zauważa, że ten obszar badań zapewnia wgląd w szersze wyzwania związane z zarządzaniem i polityką w krajach postsowieckich. Ten rozległy kontekst przekłada się z kolei na głębsze zrozumienie zmagań i sukcesów transformacji demokratycznej i reform gospodarczych. Ponadto doktor Richter bada implikacje tej regionalnej dynamiki dla integracji europejskiej i stosunków transatlantyckich.

„Skupiając się na tych obszarach, moim celem jest przyczynienie się do głębszego zrozumienia wyzwań stojących przed Europą Wschodnią” – mówi.

Zarówno akademickie, jak i praktyczne

Rozwiązania „zarówno naukowo uzasadnione, jak i praktycznie istotne” są kluczowe dla doktora Richtera. Zauważa, że, w swojej pracy nad reformami antykorupcyjnymi w Ukrainie, wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas pobytu w tym regionie:

„Odzwierciedla to głębokie zrozumienie geopolitycznych niuansów Europy Wschodniej, zdobyte dzięki moim rozległym studiom i badaniom w regionie. Moje podejście do badań akademickich charakteryzuje się połączeniem rygoru teoretycznego i praktycznego znaczenia, zawsze dążące do przełożenia spostrzeżeń akademickich na praktyczne zalecenia polityczne”.

Jednak międzynarodowa kariera przynosi nie tylko głębsze zrozumienie problemów, ale także przeszkody.

Wyzwania w karierze międzynarodowej

Doktor Richter podkreśla kilka wyzwań, przed którymi stoi w swojej międzynarodowej karierze.

Jednym z nich jest fakt, że każdy kraj ma swoje własne środowisko kulturowe i polityczne. Co więcej, wymogi biurokratyczne i obowiązki administracyjne różnią się w zależności od kraju.

Kolejnym wyzwaniem są formalności prawne – wizy i pozwolenia na pracę. Jak zauważa doktor Richter, ważne jest, aby planować z wyprzedzeniem oraz być świadomym wszystkich wymagań prawnych. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy kolegów lub lokalnych ekspertów.

Kolejną przeszkodą jest bariera językowa. Po pierwsze, nawet po uzyskaniu biegłości w języku obcym, praca w nim może nadal stanowić wyzwanie. Po drugie, znajomość języka danego kraju jest ważna dla zapewnienia dobrej komunikacji ze współpracownikami.

Utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym również może okazać się wyzwaniem. „Zwłaszcza gdy mamy do czynienia z różnicami stref czasowych i częstymi podróżami” – mówi doktor Richter. Kluczowe jest tutaj zachowanie zdrowej rutyny i skupienie się nie tylko na pracy, ale także na swoim dobrym samopoczuciu i zajęciach osobistych.

Międzynarodowa sieć kontaktów

Doktor Richter mówi też o potrzebie budowaniu profesjonalnej sieci kontaktów:

„Budowanie i utrzymywanie międzynarodowych sieci zawodowych jest kluczowym aspektem mojej kariery, biorąc pod uwagę jej koncentrację na stosunkach międzynarodowych i analizie polityki. Moje podejście do networkingu jest wieloaspektowe i obejmuje połączenie strategicznego budowania relacji, aktywnego zaangażowania w społeczności akademickie i zawodowe oraz wykorzystanie platform cyfrowych”.

Doktor Richter często uczestniczy w konferencjach i seminariach. Są one okazją do poznania innych naukowców oraz zaangażowania się w wartościową rozmowę – zauważa.

Co więcej, doktor Richter korzysta nie tylko ze świata offline, ale także strefy online, aby pozostać w kontakcie z innymi naukowcami i wnieść swój wkład w zawód akademicki.

Publikując artykuły w czasopismach, pisząc op-edy dla popularnych mediów i korzystając z platform cyfrowych, takich jak LinkedIn, przyczynia się do rozwoju świata akademickiego online.

Plany na przyszłość i kilka rad

Plany doktora Richtera na przyszłość są proste – chce nadal rozwijać swoją międzynarodową karierę:

„W szczególności dążę do utrzymania swojej funkcji, która wypełnia luki między polityką i ekonomią, nauką i praktyką, a także Europą Zachodnią i Wschodnią”.

Zauważa, że jest wiele miejsc, w których jego praca mogłaby zostać wykorzystana. Think tanki, instytucje badawcze zorientowane na zastosowania i instytucje europejskie to tylko niektóre z nich. Doktor Richter nie ma jednak na myśli konkretnej organizacji:

„Ważniejsze niż konkretny pracodawca jest zastosowanie moich umiejętności do wyższego celu” – wyjaśnia.

A dla tych którzy dopiero rozpoczynają swoją międzynarodową karierę, doktor Richter ma kilka rad – zaakceptuj różnice, naucz się lokalnego języka i nawiąż kontakty. A także:

„I wreszcie, pamiętaj, że międzynarodowa kariera akademicka to podróż polegająca na ciągłym uczeniu się. Bądź ciekawy lub ciekawa, aktualizuj swoje umiejętności i wiedzę oraz pozostań otwarty lub otwarta na nowe pomysły i podejścia”.

Zdjęcie nagłówka: Gerd Altmann z Pixabay

Barbara Niemczyk
Bio:
I graduated from a bachelor's degree in applied linguistics and a master's degree in journalism. I have done numerous internships and fellowships in the past years, including a translation traineeship at one of the EU Institutions and a journalistic fellowship at Deutsche Welle. I have a big passion for telling stories, talking with people and exchanging ideas. I am proactive and have excellent writing skills and ease at making new connections. I like to spend my free time sailing, hiking and practicing Ashtanga Yoga.
Napisany przez:

Barbara Niemczyk

Dodaj komentarz