Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Pracownicy firmy Nevomo twórcami pierwszego lewitującego pociągu

Dyrektor Zarządzania Produktem i współzałożyciel Nevomo, Kacper Koniarski, wraz z zespołem przygotowali rozwiązanie wprowadzające lewitację w transport kolejowy. Na czym polega rozwiązanie MagRail?

Rozwiązanie MagRail jest pomysłem, który jak twierdzi Kacper Koniarski, ma zrewolucjonizować transport kolejowy. Na stronie internetowej firmy można przeczytać – “przystosowując istniejącą infrastrukturę kolejową, chcemy umożliwić podróż naszymi pojazdami z prędkością do 550 km/h. Będzie to możliwe dzięki opracowaniu technologii MagRail (…). Dzięki temu zarówno pociągi tradycyjne, jak i pojazdy lewitujące magnetycznie mogą używać tego samego toru kolejowego”. [1]

Początki prac

Prace nad rozwiązaniem rozpoczęły się już kilka lat temu. W 2017 roku, na Politechnice Warszawskiej powstał prototyp, który trafił na finały SpaceX Hyperloop Pod Competition [2]. Firma Nevomo przez kolejne lata dopracowywała swoje rozwiązanie, przeprowadzając szereg prób, zwieńczonych tegoroczną, która odbyła się na 720-metrowym odcinku toru testowego w Nowej Sarzynie. To właśnie wtedy prototypowy pojazd uniósł się na ok. 2 cm ponad tory, przy prędkości 80 km/h [3].

Co kluczowe w projekcie MagRail, to fakt, że jego implementacja nie wymaga drastycznych zmian w infrastrukturze kolejowej. Przejazdy lewitującymi pociągami, możliwe byłyby poprzez doposażenie istniejących torów w odpowiednie komponenty magnetyczne. Koszty takiego rozwiązania byłby tym samym wielokrotnie mniejsze niż stworzenie nowej infrastruktury kolejowej [4].

MagRail Booster

Wśród produktów firmy Nevomo znajdziemy również rozwiązanie MagRail Booster. Technologia opiera się na dodaniu napędu z silnikiem liniowym do wagonów towarowych i tym samym utworzenie z nich pojazdów autonomicznych. Jak firma wskazuje na stronie internetowej: “Technologia (…) odpowiada na wyzwania związane z transportem towarów i logistyką (…). Jedną z kluczowych zalet tego systemu jest to, że pojedyncze wagony Booster mogą działać niezależnie, bez konieczności podłączania ich do lokomotywy. Daje to nowe możliwości dla zastosowań, w których wagony mogą być organizowane w małe grupy zamiast pełnych składów pociągów” [5]. 

Czy rozwiązanie odmieni transport?

Trudno przewidzieć, jakie będą ewentualne skutki premiery MagRail na rynku. Warto jednak zachować ostrożność w predykcjach. W historii rozwoju transportu, wielokrotnie przedwcześnie obwieszczano “rewolucje”, które nie powodowały większych zmian na rynku. Do jednej z takich rewolucji zaliczyć można np. projekt Hyperloop zaproponowany przez Elona Muska [6]. Jeśli jednak koszty wprowadzenia MagRail byłyby odpowiednio niskie, a rozwiązanie niezawodne, skutki dla gospodarki i transportu takiego jaki znamy, mogłyby być niezwykle perspektywiczne.\


W odniesieniu do Polski historia transportu pokazuje, że nie zawsze rewolucyjne projekty przynosiły oczekiwane zmiany. Warto przytoczyć tu przykład projektu Hyperloop, przedwcześnie ogłaszanego jako rewolucyjne rozwiązanie, które jednak nie wywarło większego wpływu na rynek. Jednakże, o ile koszty wdrożenia MagRail byłyby relatywnie niskie, a technologia ta okazałaby się niezawodna, mogłyby nastąpić istotne zmiany w kształcie gospodarki i branży transportowej w Polsce.

Bibliografia

  1. Strona internetowa firmy Nevomo, https://www.nevomo.tech/pl/magrail/, (dostęp 11.10.2023).
  2. Strona internetowa firmy Nevomo, https://www.nevomo.tech/pl/vehicles/, (dostęp 11.10.2023).
  3. Strona internetowa Geeweek, Kolejowa rewolucja z Polski. Pociąg unosi się nad torami. Testy [WIDEO], https://geekweek.interia.pl/transport/news-kolejowa-rewolucja-z-polski-pociag-unosi-sie-nad-torami-test,nId,7008677, (dostęp 11.10.2023).
  4. Strona internetowa Gazeta.pl, Polacy stworzyli lewitujący pociąg. Test zaliczony. Poleciał nad istniejącymi torami, https://next.gazeta.pl/next/7,151243,30160286,polacy-stworzyli-lewitujacy-pociag-test-zaliczony-polecial.html, (dostęp 11.10.2023).
  5. Strona internetowa firmy Nevomo, https://www.nevomo.tech/pl/magrail-booster-nowe-rozwi%C4%85zanie-umo%C5%BCliwiaj%C4%85ce-modernizacj%C4%99-wagon%C3%B3w-kolejowych-w-celu-zwi%C4%99kszenia-wydajno%C5%9Bci-i-elastyczno%C5%9Bci-przewoz%C3%B3w/, (dostęp 11.10.2023).
  6. Strona internetowa Money.pl, To koniec hyperloopa od Muska? Tunel został rozebrany, https://www.money.pl/gospodarka/to-koniec-hyperloopa-od-muska-tunel-zostal-rozebrany-6832993413221024a.html, (dostęp 11.10.2023).

news

Patryk Kukla
Bio:
My primary motivation is to pursue an academic career through running research in the social psychology field. I hope that my work will have a positive impact on the academic community as well as the understanding of human nature.
Napisany przez:

Patryk Kukla

Dodaj komentarz