Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Warszawa dołącza do ośrodków badań nad AI

ELLIS (ang. the European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), od 7 listopada ma nowego członka – IDEAS NCBR, organizację badawczo-rozwojową skupiającą się na prowadzeniu i komercjalizacji badań.

Współpraca międzynarodowa

Oddział ELLIS Warszawa jest nową jednostką w ramach Ogólnoeuropejskiej Sieci Doskonałości w Zakresie Sztucznej Inteligencji, która za cel stawia sobie zostanie jednym z najważniejszych ośrodków odpowiedzialnych za badania nad sztuczną inteligencja oraz gospodarką cyfrową w Polsce i ich komercjalizację. Jak można przeczytać na stronie internetowej: ELLIS Warszawa to platforma łącząca środowisko biznesowe i akademickie, oraz miejsce kształcenia najlepszych specjalistów w obszarze AI w duchu doskonałości naukowej. [1]

Główne cele jednostki

Nowy oddział to znaczący krok w kierunku zacieśnienia współpracy międzynarodowej nad sztuczną inteligencją między Polską, a ośrodkami europejskimi. Sama jednostka skupiać będzie się na prowadzeniu badań w sześciu obszarach:

  • Inteligentne algorytmy i wyuczone struktury danych;
  • Efektywne i zrównoważone uczenie maszynowe skoncentrowane na wizji komputerowej;
  • Uczenie maszynowe i sekwencyjne podejmowanie decyzji;
  • Algorytmiczna teoria gier w bezpieczeństwie;
  • Interpretowalna sztuczna inteligencja;
  • Autonomiczne agenty i dopasowanie modeli językowych. [2]

Jak twierdzi dyrektor ELLIS Warszawa – dr hab. inż. Tomasz Trzciński: ELLIS Unit Warsaw będzie stanowić wyznacznik doskonałości naukowej w badaniach i innowacjach w zakresie uczenia maszynowego w Europie, wypełniając lukę między środowiskiem akademickim a biznesem w Polsce. Odegra kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych pokoleń innowatorów AI poprzez specjalistyczne szkolenia i inicjatywy edukacyjne. Jego strategiczna pozycja w sieci ELLIS czyni go również kluczowym ogniwem, wspierającym współpracę i wymianę między zachodnio- i wschodnioeuropejską społecznością badaczy AI. [3]

Plany długoterminowe

Celem ELLIS Warszawa jest wypracowanie rozwiązań, które w sposób praktyczny będą oddziaływały na gospodarki i społeczeństwa oraz pozwolą włączyć Europę w proces kształtowania AI (sztuczna inteligencja, ang. artificial intelligence) oraz ML (uczenie maszynowe, ang. machine learning). [4]

Bibliografia

  1. ELLIS, Nowy oddział ELLIS w Warszawie dołącza do sieci, https://ellis.eu/news/new-ellis-unit-in-warsaw-joins-the-network, (dostęp 20.11.2023)
  2. ELLIS Unit Warsaw, https://ellis.eu/units/warsaw, (dostęp 20.11.2023)
  3. ELLIS, Warsaw ELLIS Unit dołącza do ELLIS Society, https://ideas-ncbr.pl/warsaw-ellis-unit-dolacza-do-ellis-society/, (dostęp 20.11.2023)
  4. ELLIS, O nas, https://ellis.eu/letter, (dostęp 20.11.2023)
Patryk Kukla
Bio:
My primary motivation is to pursue an academic career through running research in the social psychology field. I hope that my work will have a positive impact on the academic community as well as the understanding of human nature.
Napisany przez:

Patryk Kukla

Dodaj komentarz