Sprawdź, co wydarzyło się w świecie nauki i polityki międzynarodowej w I kwartale 2024!
Artykuł - zdjęcie główne
Nie jest dobrze. Stan zdrowia psychicznego społeczeństwa po pandemii – dr n. o zdrowiu Mateusz Grajek

Dr n. o zdrowiu Mateusz Grajek jest specjalistą zdrowia publicznego, psychologiem. Pasjonuje się tematyką psychospołecznych uwarunkowań zdrowia, zaburzeń odżywiania oraz zagadnieniami z zakresu psychotraumatologii stresu i środowiskowych uwarunkowań kryzysu psychicznego w różnych grupach. Jego temat specjalny w czasopiśmie Frontiers in Psychology (IF=4.232) dotyczy uwarunkowań zaburzeń psychicznych związanych ze stresem i traumą doświadczoną w wyniku pandemii COVID-19.

Na czym aktualnie skupia Pan prace badawcze?

Moje aktualne prace badawcze skupiają się wokół tematyki wpływu sytuacji epidemiologicznej na rozwój zaburzeń psychicznych, w szczególności dotyczy to pandemii COVID-19 i jej wpływu na kondycję psychiczną, w tym występowanie zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i innych zjawisk o charakterze psychotraumatologicznym i psychosomatycznym.

Skąd pomysł, by przy współpracy z Frontiers in Psychology skupić się na proponowanym przez Pana temacie badawczym?

Pandemia COVID-19 wywarła wielki wpływ na życie społeczne. Nie tylko w kontekście liczby zgonów i wysokiej zakaźności, ale również skomplikowała wiele spraw związanych z łącznością międzyludzką i doprowadziła do rozpadu więzi interpersonalnych. Skutki pandemii określane jako zespół stresu popandemicznego widoczne będą jeszcze przez wiele lat. Wiele osób coraz częściej boryka się z problemem depresji i zaburzeń lękowych oraz tzw. zaburzeń odstresowych. 

Dlatego przy współpracy z Frontiers in Psychology postanowiłem kompleksowo skupić się na powyższej tematyce. Wybierając czasopismo kierowałem się jego zasięgiem i interdyscyplinarnością. Dzięki temu artykuły dot. zagadnienia nie będa dotyczyły tylko i wyłącznie kwestii medyczno-psychologicznych, ale poruszą również kwestie społeczne, etyczne i ekonomiczne związane z tematem.

Jak przeprowadzone badania mogą wpłynąć na społeczeństwo?

Wyniki badań posłużyć mogą w budowaniu krajowych i lokalnych strategii zdrowotnych i podejmowania działań z zakresu promocji zdrowia. Wiedza nt. kondycji psychicznej społeczeństwa daje szerokie pole dla działań psychoedukacyjnych i rehabilitacji psychologicznej.

Jak współpraca z Frontiers in Psychology może wpłynąć na ekspozycję naukowców? Gdzie można zgłaszać artykuły?

Artykuły zgłaszać można do 19 maja 2023 r. korzystając ze strony:

https://www.frontiersin.org/research-topics/49421/covid-19-epidemiological-situation-as-a-psychosocial-determinant-of-trauma-and-stress

Frontiers in Psychology jest renomowanym czasopismem, poważanym w branży naukowej i psychologicznej, stąd uważam, że artykuły będą wysokopozycjonowane i znajdą szerokie grono odbiorców.

Joanna Rancew
Bio:
Member of Coopernicus Team and Computer Science and Engineering Master's Student at Politecnico di Milano. Graduate of the Warsaw University of Technology in Biomedical Engineering with a specialization in Biomedical Informatics. You are welcome to read more our articles in Coopernicus Knowledge or on Joanna's Medium: https://medium.com/@jrancew
Mateusz Grajek
Bio:
dr n. o zdrowiu Mateusz Grajek - specjalista zdrowia publicznego, psycholog. Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Aktywny zawodowo nauczyciel, badacz, trener i terapeuta. Pasjonuje się tematyką psychospołecznych uwarunkowań zdrowia, zaburzeń odżywiania oraz zagadnieniami z zakresu psychotraumatologii stresu i środowiskowych uwarunkowań kryzysu psychicznego w różnych grupach. Jego temat specjalny w czasopiśmie Frontiers in Psychology (IF=4.232) dotyczy uwarunkowań zaburzeń psychicznych związanych ze stresem i traumą doświadczoną w wyniku pandemii COVID-19.
Napisany przez:

Joanna Rancew

Dodaj komentarz