Check out what happened in the world of science and international politics in Q1 2024!
Link
Knowledge article main photo
Oświadczenie ws. artykułu „Nieudowodnione terapie komórkowe: globalny problem i polska perspektywa”

Oświadczamy, że tekst pt. „Nieudowodnione terapie komórkowe: globalny problem i polska perspektywa” stanowi w całości wolne tłumaczenie publikacji naukowej autorstwa J. Dulaka i M. Pecyny, pt. „Unproven cell interventions in Poland and the exploitation of European Union law on advanced therapy medicinal products” opublikowanej w czasopiśmie naukowym Stem Cell Reports (IF 7,29 (2023)), 2023/8, s. 1610-1620 (https://www.cell.com/stem-cell-reports/fulltext/S2213-6711(23)00196-0). Autorka wykorzystała badania naukowe stanowiące podstawę źródłowej publikacji oraz jej treść bez zgody jej Autorów, naruszając osobiste oraz majątkowe prawa autorskie, a także zasady etyki prowadzenia badań naukowych. Fundacja przeprasza Autorów za nieuprawnione rozpowszechnianie tej publikacji.

Coopernicus
Bio:
The Coopernicus platform is an initiative of Our Future Foundation. Its main goal is to spread awareness of the scientific achievements of Poles around the world. We invite Polish scientists, startups, students and everyone interested in science to join!
Written by:

Biologiczny Hejted

Leave a comment